Výsledky přijímacího řízení

První kolo přijímacího řízení - uchazeči ze ZŠ

Výsledky přijímacího řízení uchazečů ze ZŠ pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání ve školním roce 2018/2019 budou zveřejněny dle termínů stanovených MŠMT (duben - květen 2018).