Výsledky přijímacího řízení

První kolo přijímacího řízení - uchazeči ze ZŠ

Seznam uchazečů ze ZŠ pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání ve školním roce 2017/2018
      

 První kolo přijímacího řízení - informace
 Vysvětlivky k údajům výsledků přijímacího řízení - tříleté obory
 Vysvětlivky k údajům výsledků přijímacího řízení - maturitní obory
 Odvolání - vzor
 Zápisový lístek - vzor

 Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku
 

 

Dne 03.05.2017 zveřejňujeme seznam uchazečů pro maturitní obory vzdělání:

 


Denní čtyřleté studium - obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou

37-41-M/01   PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY (Průmyslový logistik)
 Výsledky přijímacího řízení

26-41-L/01    MECHANIK ELEKTROTECHNIK (Mechanik elektronik)
 Výsledky přijímacího řízení

26-41-L/01    MECHANIK ELEKTROTECHNIK (Mechatronik IT)
 Výsledky přijímacího řízení

23-45-L/01    MECHANIK SEŘIZOVAČ
 Výsledky přijímacího řízení

23-44-L/01     MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
 Výsledky přijímacího řízení
Dne 29.04.2017 zveřejňujeme seznam uchazečů pro tříleté obory vzdělání:


Denní tříleté studium - obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

26-57-H/01    AUTOELEKTRIKÁŘ
 Výsledky přijímacího řízení

23-61-H/01    AUTOLAKÝRNÍK
 Výsledky přijímacího řízení

23-55-H/02    KAROSÁŘ (Klempíř-karosář)
 Výsledky přijímacího řízení

23-68-H/01    MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL  (Automechanik)
 Výsledky přijímacího řízení

23-52-H/01    NÁSTROJAŘ
 Výsledky přijímacího řízení

23-56-H/01    OBRÁBĚČ KOVŮ
 Výsledky přijímacího řízení

66-53-H/01    OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ (Operátor logistiky)
 Výsledky přijímacího řízení


Denní tříleté studium - obor středního vzdělání ukončení závěrečnou zkouškou s výučním listem, speciální třídy

23-51-E/01    STROJÍRENSKÉ PRÁCE (Automontážní práce)
 Výsledky přijímacího řízení  
  

Přijímací řízení - denní nástavbové studium

Dne 03.05.2017 zveřejňujeme seznam uchazečů SOUs pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče do prvního ročníku denní formy nástavbového studia ve školním roce 2017/2018

 Vysvětlivky k údajům výsledků přijímacího řízení - denní nástavbové studium

Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou:

23-43-L/51    PROVOZNÍ TECHNIKA
 Výsledky přijímacího řízení

39-41-L/51    AUTOTRONIK (Autoelektronika)
 Výsledky přijímacího řízení

26-41-L/52    PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA (Elektrotechnika)
 Výsledky přijímacího řízení