Výsledky přijímacího řízení - 2018/2019

Přijímací řízení - denní studium, uchazeči ze ZŠ

Seznam uchazečů ze ZŠ pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání

První kolo přijímacího řízení - informace
Vysvětlivky k údajům výsledků přijímacího řízení - obory s výučním listem
Vysvětlivky k údajům výsledků přijímacího řízení - maturitní obory

Odvolání - vzor
Zápisový lístek - vzor

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

 

Denní tříleté studium - obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

 

26-57-H/01   AUTOELEKTRIKÁŘ
Výsledky přijímacího řízení

 

23-61-H/01   AUTOLAKÝRNÍK
Výsledky přijímacího řízení
 

23-55-H/02   KAROSÁŘ (Klempíř-karosář)
Výsledky přijímacího řízení

 

23-68-H/01   MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL (Automechanik)
Výsledky přijímacího řízení

 

23-52-H/01   NÁSTROJAŘ
Výsledky přijímacího řízení

 

23-56-H/01   OBRÁBĚČ KOVŮ
Výsledky přijímacího řízení

 

66-53-H/01   OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ (Operátor logistiky)
Výsledky přijímacího řízení

 

 

Denní tříleté studium - obor středního vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem


23-51-E/01   STROJÍRENSKÉ PRÁCE (Automontážní práce)

Výsledky přijímacího řízení 


 

Denní čtyřleté studium - obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou

 

37-41-M/01   PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY (Průmyslový logistik)
Výsledky přijímacího řízení

 

26-41-L/01    MECHANIK ELEKTROTECHNIK (Mechanik elektronik)
Výsledky přijímacího řízení

 

26-41-L/01    MECHANIK ELEKTROTECHNIK (Mechatronik IT)
Výsledky přijímacího řízení

 

23-45-L/01    MECHANIK SEŘIZOVAČ
Výsledky přijímacího řízení

 

23-44-L/01    MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ  
Výsledky přijímacího řízení

 

 

Přijímací řízení - dálkové studium, vyučení

Seznam uchazečů - kmenových zaměstnanců ŠKODA AUTO - pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče do dálkové formy studia ukončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem 

Vysvětlivky k údajům výsledků přijímacího řízení - dálkové studium

26-51-H/02    AUTOELEKTRIKÁŘ

Výsledky přijímacího řízení

 

Přijímací řízení - denní nástavbové studium

Seznam uchazečů SOUs pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče do 1. ročníku denní formy nástavbového studia

 

Vysvětlivky k údajům výsledků přijímacího řízení - denní nástavbové studium

 

Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

23-43-L/51   PROVOZNÍ TECHNIKA
Výsledky přijímacího řízení

 

26-41-L/52   PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA (Elektrotechnika)
Výsledky přijímacího řízení


 

Přijímací řízení - dálkové nástavbové studium

Seznam uchazečů - kmenových zaměstnanců ŠKODA AUTO - pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče do dálkové formy nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou

 

Vysvětlivky k údajům výsledků přijímacího řízení - dálkové nástavbové studium


23-43-L/51    PROVOZNÍ TECHNIKA (Provozní technika)

Výsledky přijímacího řízení

 

26-41-L/52   PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA (Elektrotechnika)
Výsledky přijímacího řízení