ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod

Novinky a tiskové zprávy

Informace pro rodiče a žáky přijaté do 1. ročníku - ​Dne 5. 6. 2018 v 15 h se uskuteční informační schůzka k zahájení školního roku 2018/2019.  

Přijímací řízení - ​Dne 2. 5. 2018 oznamujeme rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou.