Benefity pro žáky

Komu jsou benefity určeny?

Benefity mohou využívat žáci ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště.

Na koho se mohu obrátit v případě dalších dotazů?

Administrativní centrum - Zaměstnanecké benefity (oddělení SP/1)
• tel.: 734 298 648 nebo 730 861 792
• e-mail: benefity@skoda-auto.cz

SOU strojírenské
• sekretariát školy, tel.: 326 8 17191; studijní odd., tel. 326 8 17192
• e-mail: sou@skoda-auto.cz

Benefity pro žáky

Cestovní pojištění
Nákup nového vozu za zvýhodněnou cenu *
• Žák se prokáže MFA kartou a občanským průkazem, při nákupu vozu s financováním i druhým dokladem totožnosti (cestovní pas, řidičský průkaz nebo rodný list)
• Při nákupu vozu s financováním je podmínkou bonitní ručení (ručitel musí být občan ČR starší 18ti let), ručitel předkládá dva doklady totožnosti (např. občanský a řidičský průkaz) a potvrzení o výši příjmu za poslední tři měsíce, pokud není zaměstnancem ŠKODA AUTO. Dále smí vůz užívat výlučně žák (pokud již vlastní řidičské oprávnění) nebo přímý rodinný příslušník (viz Metodický pokyn MP.4.003).  Po nástupu absolventů SOUs do ŠKODA AUTO nebude uplatňována podmínka 6 měsíců.
• Tel.: 326 831 222 (ŠKODA AUTO Zákaznické centrum)

* S účinností od 01.05.2018 vstupuje v platnost následující změna: Žáci ŠKODA AUTO SOUs od 2. ročníku denního studia (žáci denního nástavb. studia od 1. ročníku) jsou oprávněni k nákupu vozu.
Prohlídka expozic ŠKODA AUTO Muzea
• Žáci si mohou expozice muzea zdarma prohlédnout každou poslední neděli v měsíci
• Žák se prokáže MFA kartou
• Volný vstup je vždy pro 1 žáka a 1 doprovodnou osobu
• Tel.: 326 8 32038 (ŠKODA AUTO Muzeum)
Služby Servisního centra ŠKODA AUTO, montáž originálního příslušenství a náhradních dílů
• Servisní centrum nabízí žákům 10 % slevu na práci a dále 10 % slevu na originální příslušenství a 15 % slevu na originální díly
• Žák se prokáže MFA kartou
• Tel.: 326 8 16147; 326 8 16295 (příjem oprav)
Výhody poskytnuté žákům SOUs ŠKODA AUTO:
• Záruka zaměstnání ve společnosti ŠKODA AUTO
• Možnost účastnit se zahraničních studijních pobytů a odborných stáží 
• Praxe v provozech ŠKODA AUTO
• Měsíční odměny
• Žádné školné
• Finanční příspěvek na autoškolu
• Možnost zájmové činnost zdarma - sportovní stadion, posilovna, sauna, tělocvična, multifunkční hřiště, loděnice
Společnost ŠKODA AUTO žákům přispívá na:
• Stravování
• Jazykové a poznávací zahraniční zájezdy a exkurze
Prodej originálních dílů/příslušenství
• Zákaznické centrum nabízí 15 % slevu na originální díly a 10 % na originální příslušenství
• Žák se prokáže MFA kartou
• Tel.: 326 8 31231 (Zákaznické centrum)
Prodej reklamních předmětů
• Reklamní předměty za zvýhodněnou cenu si mohou žáci zakoupit v budově ŠKODA AUTO Muzeum a v prostorách Zákaznického centra
• Žák se prokáže MFA kartou
• Tel.: 326 8 32038 (ŠKODA AUTO Muzeum); 326 8 31222 (Zákaznické centrum)
Společnost ŠKODA AUTO navíc žákům hradí:
• Učebnice, sešity, pracovní oděv a obuv, ochranné pracovní pomůcky
• Podstatnou část nákladů na sportovně turistický a lyžařský kurz (včetně dopravy)
Nákup nového vozu s využitím úvěru od společnosti Volkswagen Financial Services s.r.o. *
• Žák se prokáže MFA kartou, občanským průkazem a druhým dokladem totožnosti (cestovní pas, řidičský průkaz nebo rodný list)
• Podmínkou je bonitní ručení (ručitel musí být občan ČR starší 18ti let), ručitel předkládá dva doklady totožnosti a doklad o výši příjmu za poslední tři měsíce, pokud není zaměstnancem ŠKODA AUTO. Dále smí vůz užívat výlučně žák (pokud již vlastní řidičské oprávnění) nebo přímý rodinný příslušník (viz Metodický pokyn MP.4.003).
• Po nástupu absolventů SOUs do ŠKODA AUTO nebude uplatňována podmínka 6 měsíců
• Tel.: 326 831 222 (Zákaznické centrum) nebo 326 831 178 (Volkswagen Financial Services)

* S účinností od 01.05.2018 vstupuje v platnost následující změna: Žáci ŠKODA AUTO od 2. ročníku denního studia (žáci denního nástavbového studia od 1. ročníku) jsou oprávněni k nákupu nebo pronájmu vozu.
Cestovní pojištění do zahraničí
Ve spolupráci s cestovní pojišťovnou UNIQA je připraveno pro zaměstnance ŠKODA AUTO a také žáky SOUs, kteří vyjíždí za individuální turistikou nebo sportem do zahraničí, celoroční cestovní pojištění. (např. Tarif I – individuální pojištění za cenu 255 Kč, pojištěna je 1 osoba.) Více informací o rozsahu pojištění a podmínkách získáte na Zaměstnaneckém portále v sekci Zaměstnanecké benefity a na tel. 326 831 038, pí Májová nebo e-mail: eva.majova@skoda-auto.cz.
• Formulář Rámcové pojistné smlouvy o cestovním pojištění naleznete na recepci v budově SOUs a také na branách  č. 1 a 7
Výroba duplikátů klíčů
  • ​Centrum výroby duplikátů klíčů nabízí výrobu duplikátů všech běžných druhů klíčů, včetně prodloužených klíčů do bezpečnostního kování a barevných hliníkových klíčů. Nevyrábí se klíče bezpečnostní a speciální.
  • Skladem jsou též barevné rozlišovače klíčů, barevné popisky s kroužkem na klíče a kroužky na klíče samostatné a další doplňkové předměty.
  • Centrum výroby duplikátů klíčů v Mladé Boleslavi je umístěno v hale U3, žáci se prokazují MFA kartou.
  • Pracovní doba: Po-Čt 7:15-14:30, Pá 7:15-12 hod.
  • Telefon: 326 8 19373
Prodej výpočetní techniky - HW, SW
• Žáci si mohou objednat zvýhodněné produkty softwaru či hardwaru od smluvních partnerů ŠKODA AUTO
• Aktuální nabídku včetně přístupových údajů získáte na:
- E-mailové adrese benefity@skoda-auto.cz
- Zaměstnaneckém portálu ŠKODA AUTO, sekce Zaměstnanecké benefity
Operativní leasing nových vozů *
• Žák se prokáže MFA kartou, občanským průkazem a druhým dokladem totožnosti (cestovní pas, řidičský průkaz nebo rodný list) 
• Podmínkou je bonitní ručení (ručitel musí být občan ČR starší 18ti let), ručitel předkládá dva doklady totožnosti a doklad o výši příjmu za poslední tři měsíce, pokud není zaměstnancem ŠKODA AUTO. Dále smí vůz užívat výlučně žák (pokud již vlastní řidičské oprávnění) nebo přímý rodinný příslušník (viz Metodický pokyn MP.4.003).
• Po nástupu absolventů SOUs do ŠKODA AUTO nebude uplatňována podmínka 6 měsíců
• Tel.: 326 831 222 (ŠKODA AUTO Zákaznické centrum)

* S účinností od 01.05.2018 vstupuje v platnost následující změna: Žáci ŠKODA AUTO SOUs od 2. ročníku denního studia (žáci denního nástavbového studia od 1. ročníku) jsou oprávněni k nákupu nebo pronájmu vozu. 
Využití služeb mobilního operátora

• Zvýhodněný měsíční paušál pro žáky SOUs: T-Mobile, O2 Family
• Aktuální nabídku včetně přístupových údajů získáte na:
- E-mailové adrese benefity@skoda-auto.cz
- Zaměstnaneckém portálu ŠKODA AUTO, záložka Zaměstnanecké benefity
- Tel.: 326 8 16775 (Sociální služby, Administrativní centrum, 2. patro)
- Sekretariátě nebo studijním oddělení školy
 U žáků mladších 18 let uzavře smlouvu zákonný zástupce

Benefity pro žáky závěrečného ročníku

Prodej nepotřebných zásob, neshodných prodejních dílů a zbytkového materiálu*
• Žáci mají možnost nákupu dílů druhé jakosti s výrazným cenovým zvýhodněním
• Žák se prokáže MFA kartou
• Tel.: 326 8 14405, 326 8 12330 (prodejny u 4. a 8. brány)

* U takto označených benefitů je nutné dosáhnout věku 18 let  
Nabídka bezúčelového úvěru od společnosti Volkswagen Financial Services s.r.o. *
• Pro absolventy SOUs, zaměstnané ve ŠKODA AUTO se smlouvu na dobu neurčitou , po uplynutí zkušební doby (zprav. 3 měsíce)
• Ostatní podmínky jsou stejné jako u jiných zaměstnanců
• Tel.: 326 831 178 (Volkswagen Financial Services s.r.o., Zákaznické centrum)

* U takto označených benefitů je nutné dosáhnout věku 18 let