Blogy žáků SOUs

Často kladené otázky zájemkyň o studium na SOUs

1. Jsem dívka. Najdu u vás na škole obor i pro mě?
Ano, všechny obory na naší škole jsou vhodné i pro dívky.

2. Chtěla bych u vás studovat, ale nejsem vyloženě technický typ. Jaký obor mi poradíte?
Pokud nejsi technický typ, ale technika tě alespoň trochu zajímá, doporučujeme ti čtyřletý maturitní obor provoz a ekonomika dopravy, nebo tříletý s výučním listem Operátor logistiky. Studuje tam spousta děvčat a líbí se jim u nás.

3. Ráda bych v rámci studia poznala cizí země a baví mě cizí jazyky. Co mi vaše škola v tomto ohledu nabízí?
Naše škola podporuje studium cizího jazyka, a to nejenom během klasické výuky, ale i prostřednictvím např. víkendového jazykového kurzu. Dále nabízíme možnost vyjet do zahraničí, kde si prohloubíš jak znalost cizího jazyka, tak i znalosti v rámci svého oboru. V současné době můžeš vyjet do Německa, Polska, Maďarska a na Slovensko.

4. Chtěla bych si ve škole najít nové kamarádky, je u vás dost děvčat?
V současné době u nás studuje více než 100 dívek - určitě se u nás tedy neztratíš:-)

5. Máte ve škole „holčičí" zázemí?
Ano, děvčata mají své samostatné zázemí, do kterého patří nově zrekonstruované šatny, toalety i sprchy.

6. Jakých zajímavých projektů se jako dívka mohu účastnit?
Všech:-). K těm nejzajímavějším patří projekt Azubi Car, kde si žáci staví své vlastní auto a dívky v něm patří k těm nejaktivnějším. Můžeš se zapojit i do pořádání mimoškolních aktivit jako jsou Dny otevřených dveří, Den pro dívky, Den techniky. Anebo provázet při exkurzích po škole a prezentovat ji. Ale tím výčet zdaleka nekončí….:-). Kreativní dívky potřebujeme i v redakčním týmu, kde můžeš poznat spoustu zajímavých osobností a nových míst při vedení rozhovorů či tvorbě reportáží.

7. Kde se o škole můžu dozvědět něco víc?
Na našem Facebooku a Instagramu. Nejlepší je ale přijít osobně a vidět vše na vlastní oči:-).

8. A když se chci přijít podívat, koho můžu kontaktovat?
Kontaktuj Soňu Hoškovou na telefonním čísle: 734 290 299.

9. Když se na vaší škole vyučím a budu si chtít dodělat maturitu – je to možné?
Ano, žáci, kteří se u nás vyučí, si zde mohou dodělat i maturitu.

10. Jak u vás probíhá praxe?
Odborná praxe probíhá v moderně vybavených dílnách školy a ve vyšších ročnících také přímo v provozech firmy ŠKODA AUTO. Takže se dostaneš do reálného prostředí firmy, kam po úspěšném absolvování školy můžeš nastoupit.

Rozhovor s Ing. Jiřím Cee, vedoucím Logistiky značky ŠKODA

Rozhovor s panem Ing. Cee byl plánován dlouho dopředu. Připravili jsme otázky a těšili jsme se na setkání. Byli jsme trochu nervózní. Přeci jen vedoucího tak velkého útvaru, jakým Logistika beze sporu je, nepotkáváme každý den.

Pan Ing. Cee dorazil na schůzku na minutu přesně a ihned nás pozval do kanceláře, kde celý rozhovor probíhal. Bylo zřejmé, že nemá čas "ztrácet čas", a tak jsme mu bez otálení začali pokládat připravené otázky.

Rozhovor probíhal v příjemném duchu. Bylo vidět, že pan Ing. Cee je zvyklý dělat rozhovory a nic ho nemůže rozhodit. Postupně jsme se tak dozvěděli, jak vnímá svůj tým, jak důležitý je pro něj adrenalin a proč se angažuje v projektech, které mohou pomoci znevýhodněným dětem.

Rozhovor s Ing. Martinem Slabihoudkem, ředitelem ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště

Co pro vás bylo prvním impulsem stát se ředitelem SOUs? Dostal jste nabídku, nebo jste se o místo „popral" z vlastní iniciativy?
Prvním impulsem byla nabídka, protože o možnosti účasti v konkursu na místo ředitele učiliště jsem původně neuvažoval. Na druhou stranu jsem byl touto nabídkou velmi potěšen. Vrací mi to zpátky mou historickou zkušenost šestnácti let učitele na gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, z toho třinácti let ve funkci zástupce ředitele. A když si to navíc propojím s deseti lety ve ŠKODA AUTO, kde jsem získal zase spoustu nových zkušeností, tak mi z toho vyšlo, že je to nabídka velmi zajímavá a rád jsem jí využil.

Měl jste o naší škole nějaké konkrétní představy a byl jste nakonec překvapen, nebo se vaše představy naplnily?
Nějaké představy jsem měl, protože učiliště ke ŠKODA AUTO velmi silně patří. Takže po celých těch deset let jsem učiliště sledoval a spoustu kolegů znám dokonce osobně. Nicméně musím říci, že změna, vzhledem k tomu, jak jsem učiliště vnímal ještě jako konkurenci před zmíněnými deseti lety a tím, jak škola vypadá právě teď, je obrovská. A to jak co se týká počtu žáků, kvality a renomé školy, technických možností a vůbec toho, jak škola funguje. Takže z mého pohledu jsem očekával vysoký standard a jsem velmi rád, že skutečnost má očekávání ještě předčila.

Velikonoce

Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů, oslavující zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V dnešní době se jejích původní význam postupem času vytrácí a získává význam zcela nový. Velikonoce jsou v současné době především oslavou jara, se kterou se pojí plno zvyků a symbolů. V domácnostech se často udržují staré velikonoční zvyky, jako je pečení beránka nebo mazance, zdobení vajíček a pletení pomlázky na pondělní koledu. Pro toto pondělí je kromě koledování sladkostí, vajíček a panáků (těmi staršími:) typické šleháním dívek chlapci pomlázkou. Někde je také zvykem, že je za to děvčata na oplátku polévají vodou.

Velikonoční pondělí je také důležitou součástí tzv. pašijového týdne. Ten začíná Květnou nedělí. O Květné neděli se konají průvody. Traduje se, že by se nemělo péct, aby kvetly stromy a také bychom měli obléct nové šaty, aby v nich člověk kvetl. Datum této neděle a tedy i začátek Velikonoc je určen prvním jarním úplňkem, po kterém tato neděle následuje.  Po Květné neděli nastává Modré pondělí a Šedé úterý, které se pojí s jarním úklidem. Škaredá středa vznikla od toho, když Jidáš zradil Krista. V tento den se snažte hodně usmívat - kdo se mračí na Škaredou středu, bude se mračit každou středu v roce. Posledním dnem, kdy jsou slyšet kostelní zvony a jsou pečeny Jidáše, je Zelený čtvrtek.

Poté zvony utichnou až do Bílé soboty (odlétají do Říma). Když zvony utichnou, místo nich chodí děti po vsi s klapačkami a řehtačkami. Dnem ukřižování Ježíše Krista je Velký pátek. Podle lidové tradice se otevírají cesty k pokladům, také by se nemělo prát a půjčovat nebo darovat. Bílou sobotu se zdobí vajíčka, pletou se velikonoční pomlázky z vrbového proutí, pečou se beránci a mazance. Po čtyřiceti dnech také konečně končí postní období. Nejdůležitějším křesťanským dnem je Velikonoční neděle, kdy Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Po Velikonoční neděli přichází dětmi i některými dospělými očekávané Velikonoční pondělí.

Tereza Machačová, S2.L

Maturitní ples SOUs

V sobotu 18. března se konal maturitní ples tříd S4.E, S4.L, S4.S, S4.Z, X2., P3.D. My, jako zástupkyně redakčního týmu naší školy, jsme měly také tu čest  se plesu zúčastnit. Naším hlavním úkolem bylo postarat se o dění kolem tomboly.

Při příchodu do Muzea ŠKODA nás nadchnula balónková výzdoba, studentský vůz ATERO i nádherně nasvícené prostory. Ples začínal v půl sedmé. Velice nás překvapilo, že jsme tombolu vyprodaly už během první půl hodiny. Po zahájení uvítali maturanti všechny v sále svým tancem. Jejich vystoupení nás ohromilo. Holky vypadaly jako princezny a z kluků, které známe ze školních chodeb, se stali opravdoví muži. Při sledování vystoupení jsme si uvědomily, že se nám ten čas do maturitního plesu pěkně krátí. V hlavách nám pobíhaly myšlenky, zda se nám to také tak vydaří jako jim. Při šerpování bylo na studentech vidět dojetí, radost a štěstí, mnohý rodič zamáčkl slzu.

Asi v půl desáté se losovala tombola. Hlavní výhrou bylo celé prase, televize a zájezd. Po vyhlášení tomboly následovalo taneční vystoupení. Program zahrnoval soutěž Stardance - když škola tančí, které se účastnili pedagogové spolu s žáky. Kdo vyhrál?  Vlastně všichni... Na závěr nás překvapily, ale především pobavily třídy S4. E, Z a L svým půlnočním překvapením. 

Za celý redakční tým všem maturantům přejeme u maturity hodně štěstí!

                        
Jenny Falkenbergerová, Beata Cejnarová a Tereza Veberová (žákyně druhého ročníku oboru průmyslový logistik)

Modernizace naší školy

Zdá se vám na naší škole něco jinak? Pokud ano, zrak vás neklame. Naše škola prochází od základu rekonstrukcí. Nějakou dobu si už můžete užívat nových šaten, dívčích i chlapeckých. Také toalety a chodby školy jsou zrekonstruovány.

Co je ale naší třešničkou na dortu? Restaurace Akademie, ve které si také můžete dávat oběd už nějaký pátek, ale hlavně celé nové přízemí (robotika, přednáškový sál a uvítací hala). První patro jedné budovy je spojeno s druhou budovou, patra budov jsou spojená novým schodištěm a výtahem, ve druhém patře se nachází nová terasa, která bude v krásných jarních i letních dnech skvělým odpočinkovým i učebním prostorem. Vše doplňuje kombinace šedé, bílé, černé a zelené.

Doufám, že všichni stávající i noví studenti s tímto vybavením budou nakládat s úctou, protože máme být na co pyšní.

Klára Podzimková, S4.L     

Vánoce žáků ze ŠKODA AUTO a.s. SOUs

Jako každý rok, i letos se všichni těšíme na Vánoce. Do školy jdeme naposledy v úterý 20. prosince kvůli přestavbě naší školy, ale o tom vám povím až příště. Poslední den před Vánoci už je trochu volnější a dokonce nám i někteří učitelé přinášejí cukroví. Vyučování nám všem končí ve 13.45 hod., protože spousta z nás dojíždí z daleka, tak aby nepřijeli pozdě večer domů. O prázdninách spousta studentů chodí na brigády, lyžuje, snowboarduje či chodí bruslit.

Štědrý den, který připadá na 24. prosince, je posledním dnem přípravy na vánoční svátky. Se Štědrým dnem je spojeno množství předkřesťanských i křesťanských vánočních zvyků a pověr, například štědrovečerní večeře a rozsvěcování vánočního stromečku nebo pověra, že kdo se během dne postí, uvidí večer zlaté prasátko.

Štědrovečerní večeře v Česku tradičně začíná rybí polévkou, jako hlavní jídlo se podává obvykle kapr s bramborovým salátem nebo (pro ty, co ryby nejedí) vinná klobása. Nesmím také zapomenout na sladkého průvodce celých Vánoc, kterým je tradiční české vánoční cukroví. Obvykle po večeři pak nastává čas, kdy do domácností dorazí Ježíšek s dárky.
Přeji vám Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky, klidu a v novém roce hodně štěstí, zdraví i osobních a pracovních úspěchů,

   Jenny Falkenbergová, S2.L