Organizace školního roku 2017/2018 - termíny

4. 9. 2017 - 31. 1. 2018
4. 9. 2017denní studiumZahájení školního roku
4. - 5. 9. 20178 - 13 h, 1. ročníkyWelcome Week, ŠKODA Muzeum
4. -10. 9. 2017MZ 2017, podzimní termínPís. zkoušky a didak. testy společné části
6. - 15. 9. 2017dle harmonogramu, 1. ročníkyWelcome Week, Nedamov
6. - 8. 9. 20171. ročníky oboru Strojírenské práceAdaptační kurz speciálních tříd
10. - 15. 9. 20173. běh, za šk. rok 2016/2017Sportovně turistický kurz
11. 9. 20171. termín, za šk. rok 2016/2017Opravné závěrečné zkoušky - písemné
11. - 13. 9. 2017MZ 2017, podzimní termínOpravné zkoušky z odborného výcviku
12. - 14. 9. 20171. termín, za šk. rok 2016/2017Opravné závěrečné zkoušky - praktické
12. 9. 2017studium při zaměstnání, nástavbovéZahájení školního roku třídy P3.D
14. 9. 2017studium při zaměstnání, vyučeníZahájení školního roku třídy V1, V2, V3.K
14. 9. 2017MZ 2017, podzimní termínProfil. část a ústní zkoušky společné části
15. 9. 20171. termín, za šk. rok 2016/2017Opravné závěrečné zkoušky - ústní
23. 9. 20179-16 hDen otevřených dveří SOUs
29. 9. 2017             Ředitelské volno
říjen 2017Plenární zasedání Spolku rodičů při SOUs
26. - 27. 10. 2017Podzimní prázdniny
15. 11. nebo 22. 11. 2017od 15 h, budova SOUs/V12BTřídní schůzky
2. 12. 20178 - 12 hDen otevřených dveří SOUs
10. - 15. 12. 20171. ročník oboru Strojírenské práceLyžařský kurz speciálních tříd
22. 12. 2017Ředitelské volno
23. 12. 2017 - 2. 1. 2018Vánoční prázdniny
3. 1. 2018 Zahájení vyučování
leden 20181.-2. běh, termín bude upřesněnLyžařský výcvikový kurz 1. ročníků
13. 1. 20188-12 hDen otevřených dveří SOUs

 

1. 2. 2018 - 29. 6. 2018
1. 2. 2018v odpoledních hodináchDen otevřených dveří SOUs
2. 2. 2018Pololetní prázdniny
24. 2. 2018Maturitní ples SOUs
březen 20183. běh, termín bude upřesněnLyžařský výcvikový kurz pro 1. ročníky
1. 3. 2018Odevzdání přihlášek pro denní studium na SŠ
5. 3. - 11. 3. 2018Jarní prázdniny
29. - 30. 3. 2018Velikonoční prázdniny
duben 2018termín bude upřesněn dle legislativyPřijímací zkoušky pro studium na SŠ
(maturitní obory)
duben 2018MZ 2018, bude upřesněno dle legislativyProfilová část - praktické zkoušky
11. 4. nebo 18. 4. 2018Třídní schůzky

 

30.04.2018Ředitelské volno
07.05.2018Ředitelské volno
květen 2018MZ 2018, bude upřesněno dle legislativySpolečná část
květen / červen 2018MZ 2018, bude upřesněno dle legislativyProfilová část a ústní zkoušky společné části
květen / červen 20181. a 2. běh,  za šk. rok 2017/2018Sportovně turistický kurz
4. 6. 2018Závěrečné zkoušky písemné
5. - 15. 6. 2018dle harmonogramuZávěrečné zkoušky praktické

 

8. 6. 2018od 15 h ŠKODA MuzeumSlavnostní vyřazení absolventů maturitních oborů
18. - 21. 6. 2017Závěrečné zkoušky ústní
22. 6. 2018od 15 h ŠKODA MuzeumSlavnostní vyřazení absolventů s výučním listem
29. 6. 2018Ukončení vyučování
2. 7. - 31. 8. 2018Hlavní prázdniny