Odborné praxe v zahraničí

V rámci studia mají žáci možnost zúčastnit se odborné praxe v zahraničí v rozsahu 2 týdnů až 3 měsíců. Do projektu jsou zahrnuty tyto obory: IT Mechatronik, Mechanik elektronik, Mechanik seřizovač, Mechanik seřizovač mechatronik, Mechanik strojů a zařízení, Průmyslový logistik, Autolakýrník, Autoelektrikář, Klempíř - Karosář, Automechanik - diagnostik, Nástrojař, Obráběč kovů, Automontážní práce a nástavbové studium Autotronik, Provozní technika a Provozní elektrotechnika. Žáci jezdí do jednotlivých lokalit na základě oboru, který studují.

Na odborné praxe a stáže vyjíždí však nejenom žáci, ale také jejich učitelé. Ti v zahraničí stínují své kolegy a vzájemně si vyměňují zkušenosti s výukou. Pedagogičtí prácovníci dále mohou absolvovat i zahraniční odborné či jazykové kurzy. Zpravidla se jedná o kurzy zaměřené na moderní technologie a metody ve výuce, anglický či německý jazyk.

Tyto aktivity jsou spolufinancovány z programu Evropské unie ERASMUS+, prostřednictvím projektů "Získáváme pracovní zkušenosti v zahraničí" a "Další vzdělávání pedagogů v zahraničí".

Seznam zahraničních partnerů


Jak se přihlásit?

Pokud máš zájem se stáže zúčastnit a jsi v posledním ročníku studia, tj. ve 3. nebo ve 4. ročníku nebo v nástavbovém studiu, vyplň svůj životopis s fotografií pasového formátu v anglickém nebo německém jazyce na https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose a odevzdej ho paní Daně Šubrtové (budova V12b, kancelář K110) nebo zašli na e-mail dana.subrtova@skoda-auto.cz současně s přihláškou a scanem vstupní kartičky z obou stran. 

Jak probíhá výběr žáků?

Žáci se vybírají na základě průměru známek za poslední uzavřené pololetí, známky z chování, známky z cizího jazyka, známky ze stěžejních odborných předmětů a odborné praxe dle váhy důležitosti. Dalšími kritérii jsou chování, doporučení třídního učitele a učitele odborného výcviku.


Spolufinancováno Evropskou unií.


kontakty

Dana Šubrtová

Budova V12b, kancelář K110

Jakub Sedmihorský

Budova V10, kancelář 436