Odborné praxe v zahraničí

V rámci studia mají žáci možnost zúčastnit se odborné praxe v zahraničí v rozsahu 4 týdnů až 6 měsíců. Do projektu jsou zahrnuty obory: Mechanik elektrotechnik, Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení, Provoz a ekonomika dopravy, Autolakýrník, Autoelektrikář, Karosář, Mechanik opravář motorových vozidel, Nástrojař, Obráběč kovů a nástavbové studium Autotronik, Provozní technika a Provozní elektrotechnika. Žáci jezdí do jednotlivých lokalit na základě oboru, který studují.

Seznam zahraničních partnerů


Jak se přihlásit?

Pokud máš zájem se stáže zúčastnit a jsi v posledním ročníku studia, tj. ve 3. nebo ve 4. ročníku nebo v nástavbovém studiu, vyplň svůj životopis s fotografií pasového formátu v anglickém nebo německém jazyce na https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose a odevzdej ho paní Marcele Trnka (budova V12b, kancelář K110) nebo zašli na e-mail marcela.trnka@skoda-auto.cz současně s přihláškou a scanem vstupní kartičky z obou stran. 

Jak probíhá výběr žáků?

Žáci se vybírají na základě průměru známek za poslední uzavřené pololetí, známky z chování, známky z cizího jazyka, známky ze stěžejních odborných předmětů a odborné praxe dle váhy důležitosti. Dalšími kritérii jsou chování, doporučení třídního učitele a učitele odborného výcviku.


Spolufinancováno Evropskou unií.


kontakty

Marcela Trnka

Budova V12b kancelář K110

Jakub Sedmihorský

Budova V10 kancelář 303