Girls Day

Girls Day
22
DUBEN

Girls Day

22 DUBEN, 2021 - 22 DUBEN, 2021

Den s interaktivním programem pro dívky ze 7. a 8. tříd základních škol.

Akce Girls Day se mohou zúčastnit dívky ze 7. a 8. tříd základních škol, společně s pedagogickým doprovodem. Základní školy jsou včas před akcí osloveny s možností účasti na této akci.


Jedním z cílů ŠKODA Akademie je zvyšovat podíl dívek v odborném vzdělávání, proto každý rok pořádá akci Girls Day. Tento den dívkám přiblíží možnosti studia technických oborů na Středním odborném učilišti ŠKODA AUTO a seznámí je s prostředím školy i firmy pomocí připravených aktivit a interaktivních her. Během akce se také setkávají s dívkami ze základních škol i současné žákyně učiliště a předávají jim informace o studiu ze svého pohledu.

Dívky jsou zastoupeny téměř ve všech oborech vzdělání, které škola nabízí. Největší zájem mají dívky o obor Provoz a ekonomika dopravy (Průmyslový logistik) a Autolakýrník. Žákyně se vzdělávají v nově vybudovaných učebnách vybavených nejmodernější technikou.

Kvalifikované odborné vzdělávání na firemním odborném učilišti nabízí žákům a žákyním vynikající profesní základ a automobilce zajišťuje kvalifikované pracovníky zejména v technických oborech. Důraz je kladen především na propojení teorie a praxe a využívání nejnovějších technologií a metod výuky.

Mimo akce Girls Day pořádá pravidelně Střední odborné učiliště ŠKODA AUTO i Dny otevřených dveří pro všechny zájemce a veřejnost.

 

Na akci Girls Day budou pořizovány fotografické a zvukové záznamy zachycující osobu účastníka, které mohou být následně použity pro zpravodajské a informační účely ŠKODA Akademie (internetové stránky a další média). V případě, že účastník nesouhlasí s použitím svého záznamu, ať nás kontaktuje na e-mailové adrese daniel.voce@skoda-auto.cz

Další akce a události

Zobrazit vše