Otevírací doba

TypographyŠkoda Auto a.s.,
Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod


 

KORESPONDENČNÍ ADRESA ŠKOLY:
Škoda Auto a.s.
SOU strojírenské, odštěpný závod
tř. Václava Klementa 869
293 01  MLADÁ BOLESLAV

IČ: 00 17 70 41
IZO: 107 820 153


 

SEKRETARIÁT ŘEDITELE 
budova V12B/1. patro/K112

Renata Holanová
Telefon: 326 817 191
E-mail: renata.holanova@skoda-auto.cz

E-mail: sou@skoda-auto.cz
ID datové schránky: 67wchuf

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
budova V12B/1. patro/K109

Iva Hofmanová
Telefon: 326 817 192
E-mail: iva.hofmanova@skoda-auto.cz

Klára Mazniková
Telefon: 326 817 193
E-mail: klara.maznikova@skoda-auto.cz

JAK SE K NÁM DOSTANETE

subheadline

Škola sídlí v areálu Škoda Auto.

Vstup je 3. bránou z Laurinovy ulice.
3. brána Škoda Auto
GPS:  50.4156194N, 14.9184928E


VEDENÍ ŠKOLY


 


Ing. Martin Slabihoudek

Ředitel školy

Telefon: 326 817 190
E-mail: martin.slabihoudek@skoda-auto.cz


Ing. Olga Vrhelová

Statutární zástupce ředitele a zástupce ředitele pro teoretickou výuku
Telefon: 704 941 871
E-mail: olga.vrhelova@skoda-auto.cz

 


Mgr. Vladimír Špicar

Zástupce ředitele pro spolupráci se Škoda Auto a rozvoj nových technologií odborného výcviku
Telefon: 730 860 931
E-mail: vladimir.spicar@skoda-auto.cz

 


VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ A PREVENCE


 

Mgr. Vladislava Jančárová

Školní metodik prevence negativních jevů
Telefon: 703 868 013
E-mail: vladislava.jancarova@skoda-auto.cz
Budova V12B, 1. patro, č. dveří 125

Mgr. Martina Němcová

Školní metodik prevence negativních jevů
Telefon: 326 813 698
E-mail: martina.nemcova@skoda-auto.cz
Budova V12B, 1. patro, č. dveří 127

Bc. Milan Sychra

Školní metodik prevence negativních jevů
Telefon: 730 862 082 
E-mail: milan.sychra@skoda-auto.cz
Budova V10, přízemí, 010 - pracoviště odb. výcviku

Mgr. Ilona Turzová

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Telefon: 730 866 009
E-mail: ilona.turzova@skoda-auto.cz
Budova V12B, 1. patro, č. dveří 125

Mgr. Milan Kokeš

Poradenská činnost pro žáky speciálních tříd
Telefon: 704 940 108
E-mail: milan.kokes@skoda-auto.cz
Budova V10, 3. patro, č. dveří 322

Věra Jirovcová

Poradenská činnost pro vzdělávací a profesní dráhu 
Telefon: 731 297 789
E-mail: vera.jirovcova@skoda-auto.cz
Budova V12B, 2. patro, č. dveří 230

Showing 1 to 3 of 3
No Results Found


INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVY A PREZENTACE ŠKOLY

 

Nejlepší cestou, jak si udělat vlastní představu o výuce na Škoda Auto a.s., Středním odborném učilišti strojírenském, je osobní návštěva nebo prezentace na základní škole. Budoucí žáci i zástupci základních škol tak mají možnost získat všechny potřebné informace o škole, projektech, jednotlivých oborech vzdělání a výhodách, které škola nabízí.

Nabízíme možnost prezentací na základní škole případně online prezentací.

V případě zájmu kontaktujte Jitku Buriánkovou:
Telefon: 734 290 299
E-mail: Jitka.Buriankova@skoda-auto.cz


 
Example Link Třídní učitelé dle oborů


PEDAGOGOVÉ A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY


 

Horčička Karel, Mgr., MBA

Jančárová Vladislava, Mgr.

No Results Found

Kontaktní formulář