Otevírací doba

Typography

Články

Film Claperboard Exhibition

28 March – 13 April 2023

The traditional exhibition of film clapperboards at the Škoda Museum has been one of the main parts of the accompanying programme of the Zlín Film Festival for many years. The idea of inviting artists to design a wooden film clapperboard was conceptualised back in 1998,  and today over 120 artists submit their contributions every year. 

Guided Tours

Guided tours need to be booked several weeks in advance. A standard tour takes 90 minutes (60 minutes Museum + 30 minutes Depository). The Museum tour can be combined with a tour of the Škoda Auto production plant in Mladá Boleslav.

Historical Development of the L&K / Škoda Car Body

11 NOVEMBER 2022 - 5 MAY 2023

The second exhibition in the series ‘How Cars have been Built Through the Ages’ presents the changes to the bodywork of countless L&K/Škoda models from 1905 to the present day. The body is much more than just an attractive cover: it represents both the owner and the manufacturer of the car while protecting the crew and cargo from the cold, heat, dust and the consequences of collisions. In addition to attractive photographs and unique artefacts, the exhibition also features a partially restored Škoda 6R, the Škoda Rapid OHV ‘Highway’, an all-metal construction of the Škoda 1200 and 1201 and a replica of the ŠKODA 100, one of the first vehicles to undergo crash tests. The section dedicated to the fourth-generation Škoda Octavia will certainly be of interest, too.

25 Years of the Škoda Octavia Combi

1 MARCH 2023 - 17 MAY 2023

The ever-popular Škoda Octavia Combi has earned a place among the most successful cars in its category in many countries over the last 25 years. The current fourth generation also comes in electric plug-in hybrid iV and mild-hybrid e-TEC versions. Come and see representatives of all four modern generations as well as their predecessors from 1964 at the Škoda Museum exhibition until 17 May 2023.

20 Years Of The Škoda Fabia WRC

3 FEBRUARY 2023 - 30 JUNE 2023

The Škoda Fabia WRC arrived on the World Championship scene some 20 years ago.  Up until the 2007 season, a total of 24 copies of the Škoda Fabia WRC car were driven by the Škoda Motorsport factory team and also later by drivers in private teams.  Successor racing specials based on subsequent generations of the Fabia series have generations of the FABIA series have amassed thousands of trophies.  The Škoda Fabia WRC is on display in the Sports Cars Depositary until the end of June 2023.

Kvasiny

The two-hour tour of the Kvasiny plant provides visitors with information about the past and present of this production site and includes an excursion to the Welding Shop and Assembly line.

Vrchlabí

Visitors have the chance to see the production of the brand’s modern gearboxes and the use state-of-the-art production and assembly technologies. 

Mladá Boleslav

Mladá Boleslav production site tours are available from Monday to Friday, 09:00 to 17:00. Please book several days or even weeks in advance. The standard tour covering two production sites lasts 90 minutes. Technically-oriented groups are offered an extended programme. Please notify the staff at the ŠKODA Museum reception desk 10 minutes before the planned start. Your guide will meet you there.

Depository tour

The Depository is open during normal opening times by prior arrangement at the cash desk. Featuring a collection of prototypes and sports cars, the Depository is situated 150 metres from the Škoda Museum and the Škoda Customer Centre, and is not barrier-free.

Individual Tours

Individual tours are not guided and do not have to be booked in advance. You can visit the Museum at any time during opening hours – every day from 09:00 to 17:00 except on 24 Dec, 25 Dec, 26 Dec and 1 Jan.

David Černý: Czech nativity scene

Open all year round

A unique exhibition of bronze sculptures by the artist David Černý presents the scenes of Czech history and culture.  The detailed elaboration of individual figures resembles a traditional nativity scene.  The set of sculptures was created for the Autostadt (Wolfsburg, Germany) on the occasion of EXP0 2000.

Research services

The archive staff can provide assistance in researching historical documentation and materials. Extra assistance for private researchers is subject to charge for research services.

Reproduction services

Upon request, paper or digital copies are made of selected materials. For private purposes the service is subject to charge according to the usual price tariffs for archive material copying (available in the archive).

Current car exhibit

Austro-Daimler ADM II

Explore the new car exhibit in F. Porsche Birth House, the Austro-Daimler ADM II from 1924. Exhibit can be seen until 26 March 2023.

Vědecký výzkum

Archiv vyvíjí vědeckovýzkumnou činnost v oblasti archivnictví, historie a příbuzných vědních oborů. Materiály, které přicházejí do archivu, jsou systematicky a metodologicky zpracovávány. Cílem činnosti archivu (daným zákonem) je maximální eliminace vlivů, které negativně působí na kvalitu (fyzický stav) takovýchto materiálů.

Přestože jsou archiválie odborně uchovávány, má na jejich životnost vliv mnoho faktorů, např. styk s lidskou pokožkou, prudký osvit (kopírování) atd. Proto byl zahájen projekt digitalizace, jehož cílem je umožnit vyhledávání elektronickou cestou a většinu cenných nebo často používaných materiálů předkládat v digitální podobě. V současné době je přístup do archivní databáze, která čítá více než 4000 obrazových záznamů fotografií a prospektů, umožněn pouze z interní firemní sítě, externím badatelům tedy pouze v našem archivu. Kromě pracovníků archivu se výzkumu věnují i vědečtí odborní pracovníci, studovat přicházejí i studenti vysokých škol, kteří se připravují ke zkouškám či vyhotovují seminární a diplomové práce.

Navrhovaná témata pro zpracování diplomových prací
Výroční zprávy archivu

Publikační činnost

Materiály uložené v archivu jsou vědeckou či populárně vědeckou činností prezentovány a pracovníci archivu tak pomáhají vytvářet obraz firmy v dějinném kontextu. V rámci kompetencí archivu jsou poskytovány údaje nejen tuzemskému a zahraničnímu odbornému tisku, ale i médiím, např. deníkům a rozhlasovým či televizním stanicím.

Publikace, které vznikly ve spolupráci s archivem

Články 2

Nové učebny teoretické výuky

Moderní a vzdušné třídy jsou skvělým zázemím pro pohodlnou a efektivní teoretickou výuku. Atmosféru v učebnách podtrhuje inspirativní a tematický design.

Nové prostory pro odborný výcvik

Odborný výcvik je velmi důležitou částí výuky pro všechny obory na Středním odborném učilišti Škoda Auto. Tomu odpovídají i prostory na naší škole, které mají vybavení potřebné pro kvalitní výuku odborného výcviku.

Jazykové centrum

Nové učebny v jazykovém centru, ve druhém patře naší školy, jsou svým rozestavěním speciálně uzpůsobeny pro výuku jazyků

Centrum robotiky

Naše moderní robotické centrum disponuje několika novými roboty. Žáci tedy mají možnost vyzkoušet si programování a obsluhu reálných robotů, které potkají i v provozech. Obsluhu robotů mají žáci možnost vyzkoušet nejprve ve virtuální realitě.

CNC centrum

Srdcem prvního patra je bezpochyby moderní CNC centrum, kde mají žáci možnost vyzkoušet a naučit se obsluhu CNC strojů a odnést si komlexní znalosti pro svoji budoucí kariéru. Mimo to je zde umístěno i vybavení pro technologii 3D tisku.

Multifunkční sál

Středem kulturního dění nejen na našem učilišti se pomalu stává multifunkční sál umístěný v přízemí naší školy, který je vybaven veškerým zázemím a technologiemi, které jsou potřeba k různým prezentacím, konferenčím, či jiným akcím.

Šatny

Pohodlí a bezpečí pro naše žáky zajišťují i nové šatny, kde má každý z žáků učiliště svou skříňku. Zde si může bezpečně uložit své věci a oblečení. Součástí šaten jsou i moderní sprchy a sociální zařízení.

Restaurace Akademie

Dobré jídlo si naši žáci mohou vychutnat v nové jídelně nesoucí název Restaurace Akademie. Kromě dobrého jídla a moderních prostor mají žáci i příspěvky na stravování od firmy Škoda Auto.

Relaxační kouty

O přestávkách, poledních pauzách nebo třeba o volné hodině mají žáci možnost využívat relaxační kouty, které jsou rozmístěné všude po škole. Jsou zde větší prostory obsahující například i Smart televizi či menší obsahující nejrůznější sedací vaky a pytle. Mimo standartní relaxační kouty je pro naše žáky připravena také venkovní terasa ve 2. patře budovy V12B.

Na základě podpisu memoranda 26. 2. 2014 o podpoře odborného vzdělávání a značných investic se rozeběhla naplno modernizace výukových prostor. ŠKODA AUTO investovala během uplynulých let více než 200 miliónů korun v projektu Modernizace odborného vzdělávání.

Od roku 2014, kdy proběhlo slavnostní otevření suterénu, mají žáci nové světlejší a modernější šatny a sociální zázemí. Proměnou prošlo i technické zázemí (nová vzduchotechnika, rozvody vody, elektřiny, nový elektronický požární systém) a skladové prostory.

V dalších letech byla slavnostně otevřena např. nová laboratoř pneumatiky a mechatroniky a nová restaurace Akademie. Průběžně byly rekonstruovány učebny a dílny SOUs. Slavnostního otevření se dočkala i další fáze projektu Modernizace odborného vzdělávání, a sice v únoru 2017, kdy bylo otevřeno nové centrum robotiky, jazykové centrum a multifunkční sál.

Další značnou změnou je celková modernizace budovy ŠKODA Akademie, přidání schodiště společně s novým výtahem, který umožňuje bezbariérový přístup do prostor školy. I v dalších letech bude modernizace školy a výuky pokračovat s ohledem na uplatnění nových technologií ve ŠKODA AUTO týkající se e-mobility, digitalizace a konektivity.

Example Link
Basic button