Otevírací doba

Typography

Články

Current car exhibit

POrsche 918 Spyder

Explore the new car exhibit in F. Porsche Birth House, the Porchse 918 Spyder from 2015. Exhibit can be seen until 9 March 2025.

Mladá Boleslav

Mladá Boleslav production site tours are available from Monday to Friday, 09:00 to 17:00. Please book several days or even weeks in advance. The standard tour covering two production sites lasts 90 minutes. Technically-oriented groups are offered an extended programme. Please notify the staff at the Škoda Museum reception desk 10 minutes before the planned start. Your guide will meet you there.

Topics of growing importance in recent years, sustainability and environmental protection have always been at the core of Škoda’s philosophy.

17 January – 16 June 2024

Topics of growing importance in recent years, sustainability and environmental protection have always been at the core of Škoda’s philosophy. Since its inception, Laurin & Klement, and subsequently Škoda, has continually sought innovative ways to improve sustainability. Today, environmental stewardship is a key element of the company’s strategy. The exhibition showcases the brand’s fundamental principles – decarbonising the company, sustainable production, electromobility, and sustainable vehicles, illustrated through Škoda Auto’s historical and latest models.

1974: Škoda 200 RS

10 January – 28 April 2024

Even before the arrival of the legendary Škoda 130 RS model, fantastically fast Škoda 180/200 RS coupes defended the colors of the Mladá Boleslav car company on the tracks of Czechoslovak competitions. The designation RS (rally sport) introduced by them is still used today for sports versions of Škoda cars. A total of two Škoda 200 RS cars were created - both can be seen as part of the exhibition in the Škoda Museum.

Depository tour

26.10. 2023 – 31.1.2024 unavailable

The Depository is open during normal opening times by prior arrangement at the cash desk. Featuring a collection of prototypes and sports cars, the Depository is situated 150 metres from the Škoda Museum and the Škoda Customer Centre, and is not barrier-free.

Kvasiny

The two-hour tour of the Kvasiny plant provides visitors with information about the past and present of this production site.

Jízdní kolo Slavia

1895

Kola se vyráběla v různých provedeních - pro dámy, pro pány, pro silnější jezdce i špatné cesty

L&K Voiturette A

1906

Dvousedadlový otevřený automobil, vyráběn v letech 1905–1907, počet vyrobených ks se liší, vyrobeno cca 44 kusů.

Vrchlabí

Visitors have the chance to see the production of the brand’s modern gearboxes and the use state-of-the-art production and assembly technologies. 

Guided Tours

Guided tours need to be booked several weeks in advance. A standard tour takes 90 minutes (60 minutes Museum + 30 minutes Depository). Please notify the staff at the Škoda Museum reception desk 10 minutes before the planned start. Your guide will meet you there. Guides providing specialised commentary are available for the whole duration of the tour. 

Individual Tours

Individual tours are not guided and do not have to be booked in advance. You can visit the Museum at any time during opening hours – every day from 09:00 to 17:00 except on 24 Dec, 25 Dec, 26 Dec and 1 Jan.

David Černý: Czech nativity scene

Open all year round

A unique exhibition of bronze sculptures by the artist David Černý presents the scenes of Czech history and culture.  The detailed elaboration of individual figures resembles a traditional nativity scene.  The set of sculptures was created for the Autostadt (Wolfsburg, Germany) on the occasion of EXP0 2000.

Research services

The archive staff can provide assistance in researching historical documentation and materials. Extra assistance for private researchers is subject to charge for research services.

Reproduction services

Upon request, paper or digital copies are made of selected materials. For private purposes the service is subject to charge according to the usual price tariffs for archive material copying (available in the archive).

Vědecký výzkum

Archiv vyvíjí vědeckovýzkumnou činnost v oblasti archivnictví, historie a příbuzných vědních oborů. Materiály, které přicházejí do archivu, jsou systematicky a metodologicky zpracovávány. Cílem činnosti archivu (daným zákonem) je maximální eliminace vlivů, které negativně působí na kvalitu (fyzický stav) takovýchto materiálů.

Přestože jsou archiválie odborně uchovávány, má na jejich životnost vliv mnoho faktorů, např. styk s lidskou pokožkou, prudký osvit (kopírování) atd. Proto byl zahájen projekt digitalizace, jehož cílem je umožnit vyhledávání elektronickou cestou a většinu cenných nebo často používaných materiálů předkládat v digitální podobě. V současné době je přístup do archivní databáze, která čítá více než 4000 obrazových záznamů fotografií a prospektů, umožněn pouze z interní firemní sítě, externím badatelům tedy pouze v našem archivu. Kromě pracovníků archivu se výzkumu věnují i vědečtí odborní pracovníci, studovat přicházejí i studenti vysokých škol, kteří se připravují ke zkouškám či vyhotovují seminární a diplomové práce.

Navrhovaná témata pro zpracování diplomových prací
Výroční zprávy archivu

Publikační činnost

Materiály uložené v archivu jsou vědeckou či populárně vědeckou činností prezentovány a pracovníci archivu tak pomáhají vytvářet obraz firmy v dějinném kontextu. V rámci kompetencí archivu jsou poskytovány údaje nejen tuzemskému a zahraničnímu odbornému tisku, ale i médiím, např. deníkům a rozhlasovým či televizním stanicím.

Publikace, které vznikly ve spolupráci s archivem

Články 2

Nové učebny teoretické výuky

Moderní a vzdušné třídy jsou skvělým zázemím pro pohodlnou a efektivní teoretickou výuku. Atmosféru v učebnách podtrhuje inspirativní a tematický design.

Nové prostory pro odborný výcvik

Odborný výcvik je velmi důležitou částí výuky pro všechny obory na Středním odborném učilišti Škoda Auto. Tomu odpovídají i prostory na naší škole, které mají vybavení potřebné pro kvalitní výuku odborného výcviku.

Jazykové centrum

Nové učebny v jazykovém centru, ve druhém patře naší školy, jsou svým rozestavěním speciálně uzpůsobeny pro výuku jazyků

Centrum robotiky

Naše moderní robotické centrum disponuje několika novými roboty. Žáci tedy mají možnost vyzkoušet si programování a obsluhu reálných robotů, které potkají i v provozech. Obsluhu robotů mají žáci možnost vyzkoušet nejprve ve virtuální realitě.

CNC centrum

Srdcem prvního patra je bezpochyby moderní CNC centrum, kde mají žáci možnost vyzkoušet a naučit se obsluhu CNC strojů a odnést si komlexní znalosti pro svoji budoucí kariéru. Mimo to je zde umístěno i vybavení pro technologii 3D tisku.

Multifunkční sál

Středem kulturního dění nejen na našem učilišti se pomalu stává multifunkční sál umístěný v přízemí naší školy, který je vybaven veškerým zázemím a technologiemi, které jsou potřeba k různým prezentacím, konferenčím, či jiným akcím.

Šatny

Pohodlí a bezpečí pro naše žáky zajišťují i nové šatny, kde má každý z žáků učiliště svou skříňku. Zde si může bezpečně uložit své věci a oblečení. Součástí šaten jsou i moderní sprchy a sociální zařízení.

Restaurace Akademie

Dobré jídlo si naši žáci mohou vychutnat v nové jídelně nesoucí název Restaurace Akademie. Kromě dobrého jídla a moderních prostor mají žáci i příspěvky na stravování od firmy Škoda Auto.

Relaxační kouty

O přestávkách, poledních pauzách nebo třeba o volné hodině mají žáci možnost využívat relaxační kouty, které jsou rozmístěné všude po škole. Jsou zde větší prostory obsahující například i Smart televizi či menší obsahující nejrůznější sedací vaky a pytle. Mimo standartní relaxační kouty je pro naše žáky připravena také venkovní terasa ve 2. patře budovy V12B.

Na základě podpisu memoranda 26. 2. 2014 o podpoře odborného vzdělávání a značných investic se rozeběhla naplno modernizace výukových prostor. ŠKODA AUTO investovala během uplynulých let více než 200 miliónů korun v projektu Modernizace odborného vzdělávání.

Od roku 2014, kdy proběhlo slavnostní otevření suterénu, mají žáci nové světlejší a modernější šatny a sociální zázemí. Proměnou prošlo i technické zázemí (nová vzduchotechnika, rozvody vody, elektřiny, nový elektronický požární systém) a skladové prostory.

V dalších letech byla slavnostně otevřena např. nová laboratoř pneumatiky a mechatroniky a nová restaurace Akademie. Průběžně byly rekonstruovány učebny a dílny SOUs. Slavnostního otevření se dočkala i další fáze projektu Modernizace odborného vzdělávání, a sice v únoru 2017, kdy bylo otevřeno nové centrum robotiky, jazykové centrum a multifunkční sál.

Další značnou změnou je celková modernizace budovy ŠKODA Akademie, přidání schodiště společně s novým výtahem, který umožňuje bezbariérový přístup do prostor školy. I v dalších letech bude modernizace školy a výuky pokračovat s ohledem na uplatnění nových technologií ve ŠKODA AUTO týkající se e-mobility, digitalizace a konektivity.

Example Link
Basic button