Organizace školního roku 

2023/2024

Termíny

Otevírací doba

4. 9. 2023 - 28. 6. 2024 Label Label
4. 9. 2023 denní studium, kromě 1. ročníků a nástavbového studia,  v 8:00 h budova školy Zahájení školního roku
4. 9. 2023 1. ročníky denního studia, v 8:00 h, Škoda Muzeum Welcome Week / zahájení studia 
4. - 6. 9. 2023 MZ 2023 / podzimní termín, testy probíhají na určené spádové škole ! viz pozvánka Didaktické testy, společná část
6. - 15. 9. 2023  Nedamov, dle harmonogramu Adaptační pobyt, 1. ročníky
7. 9. 2023 MZ 2023 / podzimní termín Písemná práce, profilová část
12. 9. 2023 MZ 2023 / podzimní termín Ústní zkoušky, společná profilová část
12. 9. 2023 1. opravný termín, za šk. rok 2022/2023 Opravné závěrečné zkoušky, písemná část
13. - 14. 9. 2023 1. opravný termín, za šk. rok 2022/2023 Opravné závěrečné zkoušky, praktická část
15. 9 . 2023 1. opravný termín, za šk. rok 2022/2023 Opravné závěrečné zkoušky, ústní část
září / říjen 2023 dálkové studium / vyučení, dle rozpisu v Novince / Zahájení školního roku  Zahájení pravidelné výuky, zaměstnanci ŠA
29. 9. 2023 Obsah Ředitelské volno
26. - 27. 10. 2023 Obsah Podzimní prázdniny
20. 11. 2023 od 15 h, ostatní ročníky Třídní schůzky
22. 11. 2023 od 15 h, ostatní ročníky Třídní schůzky
2. 12. 2023 8 - 12 h Den otevřených dveří SOUs
12. 12. 2023 Písemná část / pro přihlášené, 2. opr. termín Opravné závěrečné zkoušky
13. - 14. 12. 2023 Praktická část / pro přihlášené, 2. opr. termín Opravné závěrečné zkoušky
15. 12. 2023 Ústní část / pro přihlášené, 2. opr. termín Opravné závěrečné zkoušky
21. - 22. 12. 2023 Obsah Ředitelské volno
23. 12. 2023 - 2. 1. 2024 Obsah Vánoční prázdniny
8. 1. - 12. 1. 2024 chata Světlanka, Rokytnice nad Jizerou Lyžařský výcvikový kurz, 1. ročník
13. 1. 2024 8 - 12 h Den otevřených dveří SOUs
2. 2. 2024 Obsah Pololetní prázdniny
14. 2. 2024 12 - 16 h Den otevřených dveří
4. - 10. 3. 2024 Obsah Jarní prázdniny
18. - 22. 3. 2024 chata Světlanka, Rokytnice nad Jizerou Lyžařský výcvikový kurz, 1. ročníky
březen 2024 bude upřesněno dle legislativy Odevzdání přihlášek ke studiu ve SŠ
22. 3. a 23. 3. 2024 Škoda Muzeum, od 18 h Maturitní ples
28. 3. 2024 Obsah Velikonoční prázdniny
duben 2024 Maturitní zkouška 2024 Písemná práce CJL + ANJ
duben 2024 Maturitní zkouška 2024 Praktická část / dle harmonogramu tříd
8. 4. 2024 od 15 h, ostatní ročníky Třídní schůzky
10. 4. 2024 od 15 h, závěrečné ročníky Třídní schůzky
2. - 7. 5. 2024 Maturitní zkouška 2024 Didaktické testy MAT, ANJ, CJL
16. 5. - 10. 6. 2024 Maturitní zkouška 2024 Ústní zkoušky / dle harmonogramu tříd
1. 6. 2024 Závěrečná zkouška 2024 Písemná část
2. -11. 6. 2024 Závěrečná zkouška 2024 Praktická část / dle harmonogramu tříd
červen 2024 Škoda Muzeum, bude upřesněno Slavnostní vyřazení maturantů
14. - 16. 6. 2024 Závěrečná zkouška 2024 Ústní zkoušky / dle harmonogramu tříd
červen 2024 Škoda Muzeum, bude upřesněno Slavnostní vyřazení absolventů s výučním listem
28. 6. 2024 Obsah Ukončení výuky ve 2. pololetí, vysvědčení
29. 6. - 1. 9. 2024 Obsah Hlavní prázdniny

Poznámka pod tabulkou