Školní rok 2018/2019

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku

27. 8. 2018

Pro nové žáky 1. ročníků proběhne slavnostní zahájení denního studia v pondělí 3. 9. 2018 ve ŠKODA Muzeu.

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018.

2.-4. ročníky SOUs a žáci denního nástavbového studia zahájí školní rok 3. 9. 2018 v 8:00 hod. v budově školy. Od 4. 9. 2018 bude probíhat pravidelná výuka dle rozvrhu.

1. ročníky denního studia, Welcome Week 2018

3.-4.9.2018, ŠKODA Muzeum

Pro nové žáky 1. ročníků proběhne slavnostní zahájení denního studia v pondělí 3. 9. 2018 ve ŠKODA Muzeu. Sraz je do 7:45 hod. přímo před vchodem ŠKODA Muzea. Předpokládané ukončení programu je ve 13:20 hod. u budovy školy. Po skončení programu mají žáci možnost dojít si na oběd v budově školy.

V úterý 4. 9. 2018 je sraz žáků 1. ročníků do 7:45 hod. před vchodem do ŠKODA Muzea, kde proběhne proškolení odbornými útvary. Předpokládaný konec programu je ve 12 hod. ve ŠKODA Muzeu.

Na této akci budou pořizovány obrazové záznamy zachycující osobu účastníka, které mohou být následně použity pro zpravodajské a informační účely ŠKODA Akademie a SOUs (internetové stránky a další média). V případě, že účastník akce nesouhlasí s použitím svého záznamu, ať nás kontaktuje na emailové adrese sou@skoda-auto.cz.

Dále bude Welcome Week (uvítací týden) žáků 1. ročníků probíhat dle harmonogramu. Další podrobné informace naleznete v pozvánce k zahájení školního roku 2018/2019
- Welcome Week, kterou rodiče obdrželi na informační schůzce v červnu.

Adaptační pobyt v Nedamově
Odjezd autobusů z parkoviště Zákaznického centra ŠKODA AUTO vždy v 8:00 hod., příjezd cca v 11:00 hod.

5. - 7. 9. 2018 / třídy N1.K, S1.E, S1.L, A1
Vedoucí akce: Mgr. Řechtáčková, tel. 734 298 361

10. - 12. 9. 2018 / třídy M1, K1, S1.Z
Vedoucí akce: Mgr. Drapák, tel. 731 296 328

12. - 14. 9. 2018 / třídy S1S, O1.L, L1, A1.A, A1.B
Vedoucí akce: Ing. Kratochvílová, tel. 730 860 557

Adaptační pobyt žáků speciálních tříd v Jinolicích
5. - 7. 9. 2018 / třídy A1.A a A1.B / odjezd autobusu od Zákaznického centra v 10:00 hod., příjezd cca ve 12:00 hod.
Vedoucí akce: Ing. Košátko, tel. 730 863 883

Pravidelná výuka v dálkovém studiu (studiu pro zaměstnance ŠKODA AUTO) bude zahájena 11. 9. 2018 (nástavbové studium) nebo 19. 9. 2018 (studium v oborech vzdělání s výučním listem).

Aktuální novinky

Přehled novinek