Přijímací zkoušky

Informace pro uchazeče

Informace pro uchazeče

4. 4. 2019

Přijímací zkoušky do prvního ročníku oborů studia zakončených maturitní zkouškou a do oboru Strojírenské práce se konají 12. 4. a 15. 4. 2019.

K přijímacím zkouškách se uchazeč dostaví do budovy školy/ŠKODA Akademie  V12B nejpozději do 8:00 hod. v termínu dle pozvánky.

Škola se nachází v areálu společnosti ŠKODA AUTO, vstup pro uchazeče je zajištěn 6. bránou ze Štefánikovy ulice, GPS: 50.4161847N, 14.9228897E a 3. bránou z Laurinovy ulice, GPS: 50.415572N, 14.918489E.

Při vstupu do ŠKODA AUTO se uchazeč prokáže pozvánkou / informačním dopisem, který od nás obdržel.

Obory vzdělání s maturitní zkouškou
Organizační informace včetně rozmístění do jednotlivých učeben budou umístěny na tabulích ve vestibulu budovy (číslo učebny naleznete v pozvánce). S sebou si přineste také dovolené pomůcky dle pozvánky od CERMATu. Jednotná písemná přijímací zkouška se uskuteční z matematiky a českého jazka a literatury a poté bude následovat školní písemná přijímací zkouška z anglického jazyka. Předpokládané ukončení zkoušky je ve 14:35 hod.

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kteří odevzdali současně s přihláškou kopii platného doporučení školského poradenského zařízení, budou upraveny podmínky v přijímací zkoušce dle kategorizace SVP.

Obor vzdělání Strojírenské práce / speciální třídy
Uchazeči o E obor ve speciálních třídách se dostaví dne 12. 4. nebo 15. 4. 2019 (dle pořadí školy uvedené na přihlášce) do budovy SOUs nejpozději do 8:00 hod., sraz je u recepce. K přijímacím zkouškám je nutné přinést také kopii vysvědčení z 8. a 9. třídy, a pokud nebylo doloženo k přihlášce, tak aktuální platné vyšetření ze školského poradenského zařízení. Ukončení přijímacích zkoušek je ve 12:00 hod.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve škole a na webu školy dle oboru a registračního čísla uchazeče:
17.04.2019 - E obor Strojírenské práce
25.04.2019 - obory vzdělání ukončené výučním listem
30.04.2019 - obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Aktuální novinky

Přehled novinek