Obory s výučním listem

Přijímací řízení

Přijímací řízení

25. 4. 2019

Dne 25.04.2019 oznamujeme rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu uchazečů do oborů vzdělání ukončených výučním listem.

Seznam uchazečů do oborů vzdělání ukončených závěrečnou zkouškou s výučním listem je zveřejněn pod přiděleným registračním číslem. Přijatým uchazečům rozhodnutí o přijetí střední škola nezasílá. Nepřijatým uchazečům odesíláme rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve ŠKODA AUTO Středním odborném učilišti odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí - platí pouze pro denní studium (viz Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku).

Informační schůzka rodičů k zahájení školního roku 2019/2020 se uskuteční v pondělí 10. června 2019 od 15:00 hod. Současně bude probíhat pro přijaté žáky oborů s výučním listem rozřazovací test z anglického jazyka. Další informace zveřejníme s předstihem na webu školy.


Výsledky přijímacího řízení u oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou budou zveřejněny ve škole a na webu školy dne 30.04.2019.

Aktuální novinky

Přehled novinek