Maturitní obory

Přijímací řízení

Přijímací řízení

30. 4. 2019

Dne 30.04.2019 oznamujeme rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu uchazečů do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou.

Seznam uchazečů do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou je zveřejněn pod přiděleným registračním číslem. Přijatým uchazečům rozhodnutí o přijetí střední škola nezasílá. Nepřijatým uchazečům odesíláme rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve ŠKODA AUTO Středním odborném učilišti odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí - neplatí pro uchazeče o nástavbové studium (viz Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku).

Informační schůzka rodičů k zahájení školního roku 2019/2020 se uskuteční v pondělí 10. června 2019 od 15:00 hod. Další informace zveřejníme s předstihem na webu školy.

Aktuální novinky

Přehled novinek