Informační setkání

Informační setkání - budoucí 1. ročníky

Informační setkání - budoucí 1. ročníky

3. 6. 2019

Informační schůzka rodičů se koná 10. 6. 2019 od 15 h. Současně proběhnou pro přijaté uchazeče oborů s výučním listem rozřazovací testy z anglického jazyka.

Setkání rodičů i rozřazovací jazykový test žáků (netýká se žáků oboru Strojírenské práce) se uskuteční od 15 h v budově školy V12B, rozpis pro jednotlivé obory bude vyvěšen na nástěnce ve vestibulu školy.

Informace pro rodiče, kteří požadují pro své děti ubytování na domově mládeže, se uskuteční od 16:15 h.

Škola sídlí v areálu ŠKODA AUTO, vstup je zajištěn 3. bránou z Laurinovy ulice a 6. bránou ze Štefánikovy ulice.

Aktuální novinky

Přehled novinek