Zahájení 2019/2020

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku

28. 8. 2019

V pondělí 2. 9. 2019 bude zahájen nový školní rok.

2.-4. ročníky SOUs a žáci denního nástavbového studia zahájí školní rok 2. 9. 2019 v 8:00 hod. v budově školy. Od 3. 9. 2019 bude probíhat pravidelná výuka dle rozvrhu (bude zveřejněn na webu školy).

1. ročníky denního studia, Welcome Week 2019 / 2.-3.9.2019, ŠKODA Muzeum
Pro nové žáky 1. ročníků proběhne slavnostní zahájení denního studia v pondělí 2. 9. 2019 ve ŠKODA Muzeu. Sraz žáků je do 7:45 hod. přímo před vchodem ŠKODA Muzea. Předpokládané ukončení programu je ve 13:00 hod. u budovy školy. Po skončení programu mají žáci možnost dojít si na oběd v budově školy.
V úterý 3. 9. 2019 je sraz žáků do 7:45 hod. před vchodem do ŠKODA Muzea, v tento den proběhne proškolení odbornými útvary. Předpokládaný konec programu je ve 13:30 hod. ve ŠKODA Muzeu.

Na této akci budou pořizovány obrazové záznamy zachycující osobu účastníka, které mohou být následně použity pro zpravodajské a informační účely ŠKODA Akademie a SOUs (internetové stránky a další média). V případě, že účastník akce nesouhlasí s použitím svého záznamu, ať nás kontaktuje na emailové adrese sou@skoda-auto.cz.

Dále bude Welcome Week (uvítací týden) žáků 1. ročníků probíhat dle harmonogramu. Další podrobné informace naleznete v pozvánce k zahájení školního roku 2019/2020 - Welcome Week, kterou jste obdrželi.

Adaptační pobyt žáků 1. ročníků v Nedamově
Odjezd autobusů z parkoviště Zákaznického centra ŠKODA AUTO vždy v 8:00 hod., příjezd cca v 10:45 hod. Vedoucí akce: Mgr. Řechtáčková, tel. 734 298 361
4. - 6. 9. 2019 / třídy S1.S, S1.E, S1.L, A1
9. - 11. 9. 2019 / třídy M1, K1, S1.Z
11. - 13. 9. 2019 / třídy N1.K, O1.L, L1, A1.A, A1.B

Adaptační pobyt žáků speciálních tříd, hotel ORT, Nepřívěc
4. - 6. 9. 2019 / třídy A1.A, A1.B
Odjezd autobusu v 8:00 hod. od Zákaznického centra ŠKODA, příjezd v 11:30 hod.
Vedoucí akce: Ing. Košátko, tel. 730 863 883

Pravidelná výuka v dálkovém studiu (studiu pro zaměstnance ŠKODA AUTO) bude zahájena v nástavbovém studiu dne 10. 9. 2019 ve 14:30 hod./uč. 221 (třída P2.D), ve studiu v oborech vzdělání s výučním listem dne 19. 9. 2019 ve 14:30 hod. (třída V2.A/Autoelektrikář, V1.O/Obráběč kovů a V2/Autoelektrikář, 2. rok - přehled umístění do učeben bude uveden ve vestibulu budovy V12B) - sledujte rozpis suplování v předchozím dni.

Aktuální novinky

Přehled novinek