Přijímání žáků

Přijímání žáků do 1. ročníku

Přijímání žáků do 1. ročníku

23. 3. 2020

Dne 23. 3. 2020 byla vydána tisková zpráva MŠMT k přijímacím zkouškám na střední školy.

Dne 23. 3. 2020 byla vydána MŠMT tisková zpráva k novým termínům přijimací zkoušky na střední školy. Aktualizovali jsme informaci ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení u oborů s výučním listem. Dopis s bližšími informacemi a registračním číslem uchazeče rozesíláme poštou v 15. kalendářním týdnu. Více informací naleznete v záložce UCHAZEČI/Přijímací řízení.

 

31. 1. 2020
Ředitel ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště strojírenského zveřejňuje kritéria pro přijímání žáků ke studiu ve střední škole ve školním roce 2020/2021 a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Všechny obory vzdělání jsou určené pro chlapce a dívky. 

Přihlášku je možné podat do 1. března 2020.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku (uchazeči ze ZŠ)
Kritéria pro přijímání žáků ŠKODA AUTO SOUs do denního nástavbového studia
Kritéria pro přijímání zaměstnanců ŠKODA AUTO do 1. ročníku (dálkové studium)

Aktuální novinky

Přehled novinek