Obory s výučním listem

Přijímací řízení

Přijímací řízení

9. 6. 2020

Dne 9. 6. 2020 oznamujeme rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu uchazečů do oboru vzdělání ukončeného výučním listem - Strojírenské práce

Seznam uchazečů je zveřejněn pod přiděleným registračním číslem. Přijatým uchazečům rozhodnutí o přijetí střední škola nezasílá. Nepřijatým uchazečům odesíláme rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Dne 22.04.2020 jsme oznámili rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu uchazečů do ostatních oborů vzdělání ukončených výučním listem.

Informační setkání pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků se uskuteční v pondělí 31. srpna 2020 od 12:00 h v budově školy (pozvánka na setkání bude odeslána poštou).

Aktuální novinky

Přehled novinek