Obory s výučním listem

Přijímací řízení

Přijímací řízení

22. 4. 2020

Dne 22.04.2020 oznamujeme rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu uchazečů do oborů vzdělání ukončených výučním listem.

Seznam uchazečů do oborů vzdělání ukončených závěrečnou zkouškou s výučním listem je zveřejněn pod přiděleným registračním číslem. Přijatým uchazečům rozhodnutí o přijetí střední škola nezasílá. Nepřijatým uchazečům odesíláme rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Přijímací zkoušky u oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou a oboru Strojírenské práce budou organizovány dle termínu, který bude určen MŠMT. Pozvánky ke zkoušce zašleme s předstihem.

Aktuální novinky

Přehled novinek