Přijímací řízení

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

21. 5. 2020

Dne 21. 5. 2020 byly odeslány pozvánky na přijímací zkoušky u maturitních oborů a oboru Strojírenské práce.

Vážení uchazeči,

v dopise naleznete veškeré pokyny a informace týkající se přijímacího řízení včetně pozvánky s termíny školní a jednotné přijímací zkoušky.

Škola sídlí v areálu společnosti ŠKODA AUTO, vstup je zajištěn 3. bránou z Laurinovy ulice na základě pozvánky.

V souladu s interními bezpečnostními opatřeními ŠKODA AUTO proti COVID-19 a hygienickými pokyny MŠMT Vás žádáme o dodržování Manuálu SOUs pro přijímací zkoušky a při vstupu do budovy školy V12B o odevzdání podepsaného Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (oba dva dokumenty jsme uchazeči odeslali v dopise společně s pozvánkou na zkoušky).

Aktuální novinky

Přehled novinek