Přijímací řízení

Přijímací řízení - maturitní obory

Přijímací řízení - maturitní obory

22. 6. 2020

Pořadí uchazečů v maturitních oborech je zveřeněno pod registračním číslem uchazeče.

Dne 16. 6. 2020 jsou zveřejněny výsledky přijímacího řízení dle maturitních oborů vzdělání a pořadí uchazečů pod registračním číslem a další upřesňující informace. Nepřijatým uchazečům odešleme rozhodnutí o nepřijetí poštou. Dne 22. 6. 2020 je zveřejněn seznam uchazečů po vyhodnocení náhradního termínu přijímacích zkoušek.

Přijatí uchazeči potvrdí svůj zájem studovat na naší škole odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 23. června 2020 (neplatí pro nástavbové studium), a to odesláním poštou - rozhoduje razítko s datem odeslání na obálce nebo předáním na studijním oddělení školy. Termín 23. června 2020 platí jako nejzažší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.

Informační setkání pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků se uskuteční v pondělí 31. srpna 2020 od 12:00 h v budově školy
(pozvánka na setkání bude odeslána poštou).

Aktuální novinky

Přehled novinek