Mimořádné opatření

Mimořádné opatření - nošení roušek

Mimořádné opatření - nošení roušek

17. 9. 2020

Od pátku 18. září 2020 se v ČR zavádí povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 
Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví, reagující na zhoršující se epidemiologickou situaci onemocnění COVID-19, se v České republice od pátku 18. září 2020 zavádí POVINNÉ NOŠENÍ ROUŠEK VE VŠECH VNITŘNÍCH PROSTORÁCH STAVEB mimo bydliště - tedy ve všech prostorách škol a školských zařízení - nově včetně učeben.

V souladu s pokyny MŠMT a společnosti ŠKODA AUTO vydalo vedení školy samohodnotící dotazník žáka před odchodem do školy a manuál SOUs pro prezenční výuku - manuál byl dne 18. 9. 2020 aktualizován na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR: DESATERO hygienických opatření 

Všechny ročníky denního studia SOUs a žáci denního nástavbového studia zahájili školní rok v úterý 1. 9. 2020 h v budově školy. 

Pravidelná výuka v dálkovém studiu (pro zaměstnance ŠKODA AUTO) byla zahájena v nástavbovém studiu dne 8. 9. 2020 ve 14:30 h a ve studiu v oborech vzdělání s výučním listem dne 17. 9. 2020 ve 14:30 h - informace v rozpisu suplování v přechozím dni.

Aktuální novinky

Přehled novinek