Výuka žáků

Změny ve výuce od 25. 11. 2020

Změny ve výuce od 25. 11. 2020

23. 11. 2020

Od 25. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol a žáků při praktickém vyučování

Na základě usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření byl s účinností od 14. 10. 2020 omezen provoz středních škol, a to tak, že byla zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách.

V návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 je od středy 25. 11. 2020 povolena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol a žáků při praktickém vyučování.

Teoretická výuka žáků závěrečných ročníků a třídy S3.S bude od 25. 11. 2020 probíhat prezenční formou. 
U žáků ostatních ročníků probíhá i nadále teoretická výuka distanční formou (vzděláváním na dálku). 

Dále bude zahájen odborný výcvik a odborné praxe dle pravidelného rozvrhu. Všichni žáci, kteří budou mít dne 25. 11. 2020 praktickou výuku, se sejdou v tento den v budově školy / stejně tak platí i pro žáky, kteří zahájí tuto výuku 30. 11. 2020:
- do 06:00 h žáci vyšších ročníků/ do 08:00 h žáci 1. ročníků, kteří mají dle rozvrhu odborný výcvik ve škole
, přijdou převlečení v pracovním oblečení přímo na své pracoviště odb. výcviku
- do 06:00 h, žáci vyšších ročníků, kteří mají dle rozvrhu provozní praxe ve firmě, přijdou do budovy školy v civilním oblečení, učebna dle rozpisu v Suplování.

Ve spolupráci s útvarem SG je připraveno provedení rychlého antigenního testu na COVID-19.

Všichni žáci, kteří se od 25. 11. 2020 zúčastní prezenční výuky, odevzdají po příchodu do školy tyto dokumenty (v případě nezletilého žáka je nutný i podpis zákonného zástupce) - Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění; Souhlas s provedením testu na COVID-19.

Aktuální rozvrh sledujte v záložce SUPLOVÁNÍ. 

Prezenční výuka - domovy mládeže: 
SZŠ Turnov / otevírá od 24. 11. 2020 v 17:00 h
SOŠ a SOU Mladá Boleslav / otevírá od 24. 11. 2020 v 18:00 h

Distanční výuka je dle novely školského zákona č. 349/2020 Sb. pro žáky povinná. Žáci se jí účastní v době vyučování dle rozvrhu on-line s využitím digitální platformy. Žáci, kteří nemají podmínky pro on-line výuku realizují distanční způsob vzdělávání pomocí metod off-line výuky po domluvě s vyučujícím. 

Realizace veškeré výuky včetně hygienických opatření probíhá v souladu s platným Školním řádem - naleznete spolu s dalšími dokumenty v záložce DOKUMENTY ŠKOLY.

Aktuální novinky

Přehled novinek