Výuka žáků

Změny ve výuce od 7. 12. 2020

Změny ve výuce od 7. 12. 2020

3. 12. 2020

Od 7. 12. 2020 se nově u teoretické výuky žáků nižších ročníků přechází na režim rotační výuky (střídání prezenční a distanční výuky).

Na základě usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření byl s účinností od 14. 10. 2020 omezen provoz středních škol, a to tak, že byla zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách.

V návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 30. 11. 2020 byl schválen přechod ČR do režimu 3. stupně protiepidemického systému PES. Provozu škol se tato změna dotkne od 7. 12. 2020.

Nově u žáků, kteří byli povinni se dosud vzdělávat v rámci teoretické výuky distančním způsobem (nižší ročníky), se přechází na režim rotační výuky - střídání celých tříd po týdnech. I nadále probíhá teoretická výuka žáků závěrečných ročníků a třídy S3.S prezenční formou a odborný výcvik a odborné praxe všech ročníků také prezenční formou. PŘEHLED výuky do konce roku 2020

Aktuální rozvrh sledujte v záložce SUPLOVÁNÍVšichni žáci tříd S3.E, L2 a K3 přijdou 7. 12. 2020 do 6:00 h na své pracoviště odborného výcviku ve škole. 

Ve spolupráci s útvarem SG je připraveno provedení rychlého antigenního testu na COVID-19.

Žáci, kteří se zúčastní prezenční výuky, odevzdají po příchodu do školy (pokud již tak neučinili) tyto dokumenty (v případě nezletilého žáka je nutný i podpis zákonného zástupce) - Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění; Souhlas s provedením testu na COVID-19.

Distanční výuka je dle novely školského zákona č. 349/2020 Sb. pro žáky povinná. Žáci se jí účastní v době vyučování dle rozvrhu on-line s využitím digitální platformy. Žáci, kteří nemají podmínky pro on-line výuku realizují distanční způsob vzdělávání pomocí metod off-line výuky po domluvě s vyučujícím. 

Realizace veškeré výuky včetně hygienických opatření probíhá v souladu s platným Školním řádem - naleznete spolu s dalšími dokumenty v záložce DOKUMENTY ŠKOLY.

Aktuální novinky

Přehled novinek