Vysvědčení, prázdniny

Výuka od 25. 1., vysvědčení, prázdniny

Výuka od 25. 1., vysvědčení, prázdniny

25. 1. 2021

Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. 1. 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (5. stupeň systému PES / vzděláváním na dálku).

Informace o hodnocení žáka bude žákům předána distančním způsobem prostř. MS Teams dne 28. 1. 2021. O předání tohoto výpisu z vysvědčení prostř. MS Teams budou rodiče informováni vedením školy e-mailem. Vlastní předání listinné podoby výpisu z vysvědčení je odloženo na nejbližší možnou dobu, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Pololetní prázdniny jsou v pátek 29. 1. 2021.

Jarní prázdniny jsou v týdnu 8.-12. 2. 2021.

Aktuální novinky

Přehled novinek