Informace pro žáky a rodiče

Organizace maturitních a závěrečných zkoušek

Organizace maturitních a závěrečných zkoušek

15. 3. 2021

Nové podmínky maturitních a závěrečných zkoušek 2021

V návaznosti na informaci o změnách a úpravách v organizaci maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek vydalo 28. 1. 2021 MŠMT v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, opatření obecné povahy, která upravují podmínky připuštění k maturitní a závěrečné zkoušce, mění model maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021, včetně podmínek hodnocení za 2. pololetí školního roku 2020/2021.

Informace o změnách v profilových zkouškách a podmínky připuštění k maturitní zkoušce jsou zveřejněny na webových stránkách školy dne 15. 2. 2021, informace o změnách konání jednotlivých zkoušek a podmínky připuštění k závěrečné zkoušce jsou zveřejněny dne 15. 3. 2021.

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2021 - nové podmínky, zveřejněno 15. 2. 2021
ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA 2021 - nové podmínky, zveřejněno 15. 3. 2021


KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY

S ohledem na opatření obecné povahy ze dne 29. 1. 2021 může žák konat maturitní nebo závěrečnou zkoušku v řádném jarním termínu 2021, pokud prospěl v 1. pololetí šk. roku 2020/2021 ve všech povinných předmětech.
Pokud byl žák neklasifikován z některého předmětu nebo hodnocen nedostatečnou, musí vykonat náhradní nebo opravnou zkoušku formou komisionální zkoušky.

Další informace o komisionálních zkouškách
, zveřejněno 15. 2. 2021
Žádost o komisionální zkoušku - maturitní zkoušky 2021
Žádost o komisionální zkoušku - závěrečné zkoušky 2021

Čestné prohlášení - cesta mimo okres

Tyto dokumenty naleznete také na školním webu v záložce DOKUMENTY ŠKOLY.

Aktuální novinky

Přehled novinek