Informace pro uchazeče o studium

Přijímací řízení

Přijímací řízení/přijímací zkoušky

Přijímací řízení/přijímací zkoušky

8. 3. 2021

Informace pro uchazeče o studium

Vzhledem ke skutečnosti, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání u dálkového nástavbového studia nedosahuje plné obsazenosti kapacity oborů, nebude zahájeno dálkové studium v oborech vzdělání Provozní technika a Provozní elektrotechnika v příštím školním roce 2021/2022.

V ostatních oborech vzdělání, které pro příští školní rok nabízíme, převyšuje počet přijatých přihlášek počet přijímaných uchazečů - v oborech, pro které byly stanoveny přijímací zkoušky, se tyto zkoušky budou konat v návaznosti na termíny stanovené MŠMT.

Aktuální novinky

Přehled novinek