Přijímací řízení

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška

27. 4. 2021

Informace pro uchazeče konající přijímací zkoušku

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o testování uchazečů o střední vzdělávání nezúčastní řádného termínu přijímací zkoušky, musí svoji neúčast z tohoto důvodu písemně omluvit nejpozději do 3 dnů řediteli školy na email: pz2021@sou-skoda.cz. Přijímací zkoušku pak může uchazeč konat v náhradním termínu.


Aktuální novinky

Přehled novinek