Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení

20. 5. 2021

Dne 20. 5. 2021 oznamujeme rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu uchazečů do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Výsledky přijímacího řízení - seznam uchazečů je zveřejněn pod přiděleným registračním číslem. Přijatým uchazečům rozhodnutí o přijetí střední škola nezasílá. Nepřijatým uchazečům odesíláme rozhodnutí o nepřijetí písemně poštou.

Dne 19. 5. 2021 jsme oznámili rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu uchazečů pro obory vzdělání ukončené výučním listem.

Informační setkání pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků se uskuteční v úterý 29. 6. 2021 od 15:00 hod., a to ONLINE formou

POZVÁNKA na informační schůzku a další informace pro rodiče žáků 1. ročníků

Aktuální novinky

Přehled novinek