Zahájení 2021/2022

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku

31. 8. 2021

Ve středu 1. září 2021 bude zahájen nový školní rok.

2.-4. ročníky SOUs a žáci denního nástavbového studia zahájí školní rok 1. 9. 2021 v 8:00 hod. v budově školy. Od 2. 9. 2021 bude probíhat pravidelná výuka dle rozvrhu.

1. ročníky denního studia, Welcome Week 2021 / 1. - 2. 9. 2021, budova školy
Pro nové žáky 1. ročníků proběhne slavnostní zahájení denního studia ve středu 1. 9. 2021, sraz v 8:30 h před  budovou školy / vstup do firmy 6. bránou ze Štefánikovy ulice nebo 3. bránou z Laurinovy ulice na pozvánku, která přišla novým žákům poštou (pozvánka pro vstup do ŠKODA AUTO platí do doby převzetí MFA karty). Předpokládané ukončení programu je ve 13:00 h. Po skončení programu mají žáci možnost dojít si na oběd v budově školy.

Adaptační pobyt žáků 1. ročníků, Nedamov
6. - 8. 9. 2021 / třídy S1.K, S1.Z, S1.S
8. - 10. 9. 2021 / třídy N1.K, O1.K
13. - 15. 9. 2021 / třídy L1.K, A1.K, A1.A
Sraz vždy v den odjezdu v 7:45-8:00 h před budovou školy (odjezd od školy)
Vedoucí akce: Mgr. Řechtáčková, tel. 734 298 361

PREVENCE proti COVID-19
Samohodnotící dotazník / BEZPEČNÁ ŠKOLA - vyhodnocení zdravotního stavu před odchodem do školy
DESATERO pro prezenční výuku - platná hygienická opatření ŠKODA AUTO a MŠMT
Hygienická opatření v restauracích ŠKODA AUTO - aktuální opatření
Zdravotnická rouška / respirátor - povinná ochrana úst a nosu ve vnitřních prostorách ŠKODA AUTO a společných prostorách školy
Screeningové testování antigenními testy - žáci školy budou testováni po příchodu do školy - v termínech 1. 9. 2021, 6. 9. a 9. 9. 2021, žáci 1. ročníků před odjezdem na adaptační pobyt.
Výjimka z testování ve ŠKODA AUTO - vztahuje se na osoby s ukončeným očkováním, pokud od očkování uplynulo nejméně 14 dní a je doloženo platným certifikátem o ukončeném očkování proti COVID-19 (v papírové formě může žák odevzdat certifikát třídnímu učiteli a v elektronické podobě zaslat na e-mail: prohlidky.prevence@skoda-auto). 

Rozvrh hodin a přehled suplování na další školní den najdou všichni žáci školy ve své aplikaci Bakaláři, podrobné informace k testování a další aktuální sdělení naleznou žáci a jejich rodiče v záložce KOMENS/Nástěnka. 
Přístupy do aplikace pro nové žáky budou předány prostř. třídních učitelů.

Pravidelná výuka v dálkovém studiu (studium pro zaměstnance ŠKODA AUTO)
Výuka v dálkovém studiu v oborech vzdělání s výučním listem bude zahájena 16. 9. 2021 od 14:30 h (třída V2.A/Autoelektrikář, V3.A / Autoelektrikář, V3.O/Obráběč kovů). 


Aktuální novinky

Přehled novinek