Přijímací řízení

Organizace přijímacího řízení

Organizace přijímacího řízení

14. 3. 2022

Doplňujeme informace k přijímání žáků do 1. ročníků denního studia ve školním roce 2022/2023

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2022/2023

V případě zájmu uchazeče o ubytování v domově mládeže zašlete podepsaný předběžný požadavek na DM, a to v termínu do 15. 4. 2022 na e-mail: pz2022@sou-skoda.cz nebo poštou na adresu školy.  Možnosti internátního ubytování žáků SOUs na domovech mládeže naleznete v přehledu informací o škole. 

Aktuální novinky

Přehled novinek