Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení

29. 4. 2022

Dne 29. 4. 2022 oznamujeme rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu uchazečů do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Výsledky přijímacího řízení - seznam uchazečů je zveřejněn pod přiděleným registračním číslem. Přijatým uchazečům rozhodnutí o přijetí škola nezasílá. Nepřijatým uchazečům odesíláme rozhodnutí o nepřijetí písemně poštou. 

Výsledky oborů vzdělání s výučním listem (bez školní přijímací zkoušky) jsme zveřejnili dne 22. 4. 2022.

Výsledky oborů vzdělání s výučním listem (se školní přijímací zkouškou) jsme zveřejnili dne 26. 4. 2022.

Informační schůzky pro rodiče přijatých žáků budoucích 1. ročníků se uskuteční v pondělí 13. 6. 2022 od 15:00 h v budově školy.

Aktuální novinky

Přehled novinek