Den otevřených dveří

BLOG - Den otevřených dveří

BLOG - Den otevřených dveří

17. 1. 2019

Poslední Den otevřených dveří v tomto školním roce se bude konat 13.02.2019 od 12 do 16 hodin.

Na středním odborném učilišti ŠKODA AUTO se konaly Dny otevřených dveří a to dne 01.12.2018, na který přišlo rekordních 1450 návštěvníků a druhý, ve kterém se návštěvnost dostala na 1100 hostů, se konal dne 12.01.2019. Den otevřených dveří má pomoci žákům základních škol s výběrem střední školy nebo potvrdit jejich přesvědčení, že do přihlášky napíšou právě jméno našeho učiliště.

Obě akce začínaly v 8 hodin a návštěvníci se k nám mohli dostat přes 3. nebo 6. bránu. Půl hodinu po příchodu veřejnosti do prostor školy měl pan ředitel ing. Slabihoudek připravenou prezentaci naší školy, kde se přítomní mohli dozvědět veškeré informace, ať už z historie školy, aktuální zprávy z prostředí učiliště a také o projektech, do kterých se zapojujeme. Prezentace pana ředitele se opakovaly ještě dvakrát, v časech 9:30 a poslední v 10:30. 

Pro návštěvníky byly po celé škole rozmístěny stánky s informacemi o konkrétních nabízených oborech, u kterých stáli příslušní žáci a učitelé. Zde se návštěvníci mohli zeptat na vše, co se oboru týče. Zároveň byly pro hosty připravené stánky, kde se dozvěděli vše potřebné ke studiu.

Samozřejmostí bylo i to, že si návštěvníci mohli něco sami vyzkoušet, například svařování ve virtuální realitě, stlouci vlastní „káču“ z dílů vyrobených na CNC stroji nebo si nakreslit vlastní obrázek s 3D perem a zároveň se dozvědět něco o 3D tiskárnách, které má škola k dispozici.

Naše budova není malá a pro některé může být jako labyrint, a proto byli připraveni žáci, kteří návštěvníky s radostí provedli po škole a dílnách a vše jim ukázali. Po skončení prohlídky se mohli naši hosté zapsat do návštěvní knihy nebo nám na památku něco nakreslit pomocí iPadu a Apple Pencil.

Poslední Den otevřených dveří v tomto školním roce se bude konat 13.02.2019 od 12 do 16 hodin a my se opět budeme těšit na shledání s Vámi v prostorách naší školy v přátelské atmosféře, která je pro tyto akce samozřejmostí.

David Rojka, S2.L

Aktuální novinky

Přehled novinek