Rozhovor

BLOG - Rozhovor s Kateřinou Rejzkovou

BLOG - Rozhovor s Kateřinou Rejzkovou

24. 3. 2021

Rozhovor s Kateřinou Rejzkovou, absolventkou oboru Provoz a ekonomika dopravy

 

Kateřina Rejzková je úspěšnou absolventkou oboru Průmyslový logistik, který absolvovala v letech 2011-2015.

Studium na ŠKODA AUTO a.s., Středním odborném učilišti strojírenském ji seznámilo se vším, co zahrnuje pojem logistika a celkově rozšířilo obecné znalosti. V rámci své školní docházky Kačka také využila některé z možností, které studium nabízí a pomáhala tak například s propagací školy a studia dívkám. Mimo to se po absolvování školní docházky stala držitelkou prestižního ocenění koncernu Volkswagen Best Apprentice Award, které získala za své velmi dobré studijní výsledky po celou dobu studia na ŠKODA AUTO a.s., Středním odborném učilišti strojírenském.

Jak sama tvrdí, tak díky odbornému výcviku, který probíhal na konkrétních pracovištích logistiky, zároveň poznala tento obor i z praktického hlediska a v podstatě vše, co měla možnost naučit se ve škole, si také vyzkoušela v praxi. „Díky škole jsem byla dostatečně připravena na práci, do které jsem po úspěšném ukončení školy nastoupila“ dodává Kačka. Není tak divu, že po ukončení školní docházky Kačka pracovala právě v oddělení Logistiky značky ŠKODA AUTO jako projektantka.

Před nedávnem se ale vrátila zpět na ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské jako pedagogický pracovník a doplnila tak řady učitelů na naší škole. Ve vzdělávání pokračuje Kačka i nadále a v současných dnech dokončuje své magisterské studium.

Aktuální novinky

Přehled novinek