Velikonoce

BLOG - Velikonoce

BLOG - Velikonoce

9. 5. 2018

Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů, oslavující zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů, oslavujícím zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V dnešní době se jejích původní význam postupem času vytrácí a získává význam zcela nový. Velikonoce jsou v současné době především oslavou jara, se kterou se pojí plno zvyků a symbolů. V domácnostech se často udržují staré velikonoční zvyky, jako je pečení beránka nebo mazance, zdobení vajíček a pletení pomlázky na pondělní koledu. Pro toto pondělí je kromě koledování sladkostí, vajíček a panáků (těmi staršími:) typické šlehání dívek chlapci pomlázkou. Někde je také zvykem, že je za to děvčata na oplátku polévají vodou.

Velikonoční pondělí je také důležitou součástí tzv. pašijového týdne. Ten začíná Květnou nedělí. O Květné neděli se konají průvody. Traduje se, že by se nemělo péct, aby kvetly stromy a také bychom měli obléct nové šaty, aby v nich člověk kvetl. Datum této neděle a tedy i začátek Velikonoc je určen prvním jarním úplňkem, po kterém tato neděle následuje. Po Květné neděli nastává Modré pondělí a Šedé úterý, které se pojí s jarním úklidem. Škaredá středa vznikla od toho, když Jidáš zradil Krista. V tento den se snažte hodně usmívat - kdo se mračí na Škaredou středu, bude se mračit každou středu v roce. Posledním dnem, kdy jsou slyšet kostelní zvony a pečou se Jidáše, je Zelený čtvrtek.

Poté zvony utichnou až do Bílé soboty (odlétají do Říma). Když zvony utichnou, místo nich chodí děti po vsi s klapačkami a řehtačkami. Dnem ukřižování Ježíše Krista je Velký pátek. Podle lidové tradice se otevírají cesty k pokladům, také by se nemělo prát a půjčovat nebo darovat. Bílou sobotu se zdobí vajíčka, pletou se velikonoční pomlázky z vrbového proutí, pečou se beránci a mazance. Po čtyřiceti dnech také konečně končí postní období. Nejdůležitějším křesťanským dnem je Velikonoční neděle, kdy Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Po Velikonoční neděli přichází dětmi i některými dospělými očekávané Velikonoční pondělí.

Tereza Machačová, S2.L

Aktuální novinky

Přehled novinek