Mise s Trainees

Projekt Mise s trainees

Projekt Mise s trainees

3. 5. 2021

Projekt, kdy na celý jeden vyučovací den v rozsahu šesti hodin, byla výuka angličtiny svěřena do rukou trainee.

Jestli koronakrize ve školství měla v něčem pozitivní přínos, tak to byla akcelerace použití prostředků informačních a komunikačních technologií ve výuce. Na SOUs ŠKODA AUTO ovšem nešlo jen o překlopení klasické výuky do digitálního prostředí, ale o komplexnější změny, které mají za cíl zlepšení kvality výuky žáků a jejich přípravu na povolání. Asi se nenajde nikdo, kdo by zpochybňoval v dnešní době potřebu znalosti cizích jazyků, zejména angličtiny. Pedagogové učiliště při výuce angličtiny používají mnohé nové platformy a metody. A jednou z těchto inovací je i spolupráce s našimi škodováckými trainee. Tito mladí lidé, jejichž pracovní kariéra ve firmě je teprve na začátku a jsou našim žákům i věkově blízcí, ovládají anglický jazyk často na excelentní úrovni. A proč toho při výuce nevyužít? Proč neoživit výuku jazyka na učilišti ve spolupráci s našimi mladými kolegy? A tak vznik projekt „Mise s trainee“, kdy na celý jeden vyučovací den v rozsahu šesti hodin byla výuka angličtiny svěřena do rukou trainee, samozřejmě pod dohledem pedagogů, kteří ale nikterak do průběhu výuky nezasahovali. Během projektu, kterého se zúčastnilo pět tříd maturitních oborů, se probírala v angličtině široká škála témat např. elektromobilita, kulturní rozdíly, ekologie, ale i „životní cesta“, která trainee přivedla do ŠKODA AUTO. Byl to náročný a jiný den, na tom se shodli všichni, který by nemohl proběhnout bez aktivní spolupráce oddělení STR/2, kde je potřeba obzvláště poděkovat Ing. Jitce Buriánkové. A co si tomto projektu myslí samotní trainee? Na to jsme se zeptali jednoho z nich, Davida Štěpána, kterému jsme položili několik otázek:

Jaký máte z „Mise s trainee“ dojem?

Setkání bylo velmi příjemné. Byl jsem pozitivně překvapený vysokou úrovní angličtiny většiny studentů a jejich přehledem o problematice elektromobilů. Studenti se snažili a se zaujetím konverzovali o daných tématech. Pokud by se na něčem dalo ještě zapracovat, byla by to vlastní iniciativa studentů v zapojení do konverzace.

Máte pocit, že akce měla smysl?

Za mě určitě ano. Myslím, že propojení mladých lidí na pomezí studia a praxe není nikdy dost. Ještě radši bych byl, kdyby si studenti měli možnost připravit předem dotazy na nás, jakožto čerstvé zaměstnance. Bylo by to určitě přínosné pro obě strany.

Co Vás nejvíce zaujalo, či překvapilo?

Jak už jsem uvedl výše, nejvíce mě potěšilo zaujetí většiny studentů pro téma automobilové dopravy a stejně tak jejich nadprůměrné vyjadřovací schopnosti v angličtině.

Kdyby byla možnost akci opakovat, třeba „na živo“, měl byste zájem?

Určitě ano, ideálně s možností „přípravy“ ze strany studentů.


A co na akci říkají samotní žáci? „Akce byla zajímavá, myslím si, že měla smysl, byla zajímavá témata a klidně bych si akci zopakoval“: říká Adam Kasík a doplňuje ho spolužák Libor Kverek : „ Mise s trainee mi přišel jako zajímavá změna, rozhodně bych do budoucna bral více takových dnů, které nám něco přinesou ve smyslu rozvinutí anglického jazyka, zaujalo mě mluvení s lidmi z různých států a jejich přízvuky. Rozhodně bych tento projekt zopakoval i na živo.“

Na závěr lze konstatovat, že formát „Mise s trainee“ přinesl do výuky nové prvky a vedení učiliště je s výsledky velice spokojeno. Budoucnost ukáže, jakou formou bude spolupráce s trainee nadále pokračovat, ale již nyní je zřejmé, že z obou stran je o to zájem.

Aktuální novinky

Přehled novinek