26-57-H/01

Dej tomu šťávu!

 

m22-autoelektrikar-info


Absolvent oboru AUTOELEKTRIKÁŘ ovládá ruční zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním, pracovního postupu a volby pracovních prostředků. Zvládá používání měřicích přístrojů elektronického a mechanického charakteru.
Absolvent umí vykonávat údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektrického příslušenství motorových vozidel. Podle vlastní volby používá montážní prostředky a měřicí techniku. Rozumí konstrukci a funkci zařízení, které udržuje a opravuje. Podle technické dokumentace dovede hledat závady vzniklé v provozu, stanovit způsob jejich vyhledávání a odstraňování.


Po určité praxi s pomocí technické dokumentace dokáže nahrazovat aktivní elektronické prvky elektrické výbavy motorových vozidel ekvivalentními při zachování původních technických parametrů.
Absolvent je schopen trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům technického rozvoje v oboru. Umí vykonávat potřebné výpočty při opravě elektrického příslušenství motorového vozidla, dodržovat zásady pro používání elektrické energie, zásady bezpečnosti práce a předpisy protipožární ochrany.

Po škole dokážeš:

M22-autoelektrikar-1


- Provádět údržbu a opravy elektrických komponentů motorových vozidel

- Obsluhovat diagnostická zařízení a používat měřicí přístroje pro měření elektrických i neelektrických veličin

- Hledat technické závady vozidla podle servisní dokumentace

- Najít uplatnění v různých výrobních a opravárenských provozech (autoservis, stanice technické kontroly a měření emisí, distribuce náhradních dílů)

Učební plán - denní studium

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

Nepovinné předměty

Učební plán - dálkové studium


POVINNÉ PŘEDMĚTY

Dálkové dvouleté zkrácené studium je určené pouze pro kmenové zaměstnance ŠKODA AUTO. Po úspěšném ukončení studia formou závěrečné zkoušky s výučním listem a roční praxi v oboru může uchazeč složit státní zkoušku z elektrické způsobilosti pro práci pouze na elektromobilech.  

Realizace výuky je dle zkráceného školního vzdělávacího plánu v rámci dvou let (přijetí žáků do 2. ročníku, hodiny přerozděleny do 2. a 3. ročníku), uznané teoretické předměty na základě předcházejícího studia. Státní závěrečná zkouška  se skládá z písemné zkoušky (1 den), praktické zkoušky (1 den) a ústní zkoušky (1 den). Celkový počet hodin = výuka/309 hodin, zkoušky/216 hodin.