26-57-H/01

Dej tomu šťávu!

 

m22-autoelektrikar-info


Po ukončení přípravy v oboru Autoelektrikář absolvent ovládá ruční zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním, pracovního postupu a volby pracovních prostředků. Zvládá používání měřicích přístrojů elektronického a mechanického charakteru.
Absolvent umí vykonávat údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektrického příslušenství motorových vozidel. Podle vlastní volby používá montážní prostředky a měřicí techniku. Rozumí konstrukci a funkci zařízení, které udržuje a opravuje. Podle technické dokumentace dovede hledat závady vzniklé v provozu, stanovit způsob jejich vyhledávání a odstraňování.


Po určité praxi s pomocí technické dokumentace dokáže nahrazovat aktivní elektronické prvky elektrické výbavy motorových vozidel ekvivalentními při zachování původních technických parametrů.
Absolvent je schopen trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům technického rozvoje v oboru. Umí vykonávat potřebné výpočty při opravě elektrického příslušenství motorového vozidla, dodržovat zásady pro používání elektrické energie, zásady bezpečnosti práce a předpisy protipožární ochrany.

Po škole dokážeš:

M22-autoelektrikar-1


- Provádět montáž, demontáž, opravy, seřizování a údržbu elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel

- Obsluhovat diagnostická zařízení a používat měřicí přístroje pro měření elektrických i neelektrických veličin

- Najít technické závady na vozidle podle technické dokumentace

- Lehce najít uplatnění v různých výrobních či opravárenských provozech, autoservisech, ve stanicích technických kontrol a stanicích měření emisí, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

Nepovinné předměty