23-61-H/01

Ukaž barvu!

 

m22-autolakyrnik-info


Po ukončení přípravy v oboru AUTOLAKÝRNÍK a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent orientuje v pracovních postupech a v dokumentaci, zná pracovní postupy jednotlivých lakýrnických prací a provádí příslušné písmomalířské práce. Samostatně volí správný a bezpečný pracovní postup při nátěrech.
Umí zvolit pracovní pomůcky podle pracovních návodů a podle vlastní úvahy tak, aby byl respektován technologický postup zhotovení nátěru. Je schopen rozlišovat lakýrnické materiály podle označení ČSN a ON, určit jejich vlastnosti a respektovat je při jejich používání včetně bezpečnostních předpisů, předpisů pro ochranu zdraví i ochranu životního prostředí.


Absolvent si dovede pro plnění pracovních úkolů připravit základní pracovní pomůcky, nátěrové i ostatní hmoty, pomocné a ochranné pomůcky a zařízení, připravit pracoviště a podle předepsaného technologického postupu připravit materiál a rozmístit a předkreslit příslušný motiv a text.
Příprava v oboru Autolakýrník vytváří i předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen samostatně se orientovat ve všech lakýrnických pracovních postupech a samostatně volit správný pracovní postup při náročných písmomalířských a dekoratérských pracích při míchání a tónování barev na stejný odstín, při opravách hotových lakovaných výrobků a provádění nových nátěrů a nástřiků. Při všech těchto činnostech je schopen provádět vizuální průběžnou kontrolu.

Po škole dokážeš:

M22-autolakyrnik-1


- Volit správné a bezpečné pracovní postupy při lakování karoserií

- Znát postup sériového lakování karoserií ve ŠKODA AUTO a.s.

- Míchat barvy do jakýchkoli odstínů

- Provádět lakové úpravy

- Najít uplatnění ve ŠKODA AUTO a.s. při lakování karoserií vozů a jejich opravách

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

Nepovinné předměty