23-68-H/01

Oprava není otrava

 

 

Absolvent oboru MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL / Automechanik  - diagnostik umí vyhodnotit a provádět opravy silničních motorových vozidel, podle vlastní volby užívat diagnostická zařízení, montážní přípravky a prostředky pro seřizování, údržbu a opravy. Provádí údržbu a opravy jak výměnou dílů, tak jejich opravou či úpravou, včetně jednodušší i složitější opravy elektrického příslušenství motorových vozidel. Užívá speciální měřidla a grafické pomůcky k porovnávání naměřených hodnot při identifikaci závad. Podle technické dokumentace dovede hledat závady vzniklé v provozu, stanovit způsob jejich vyhledávání a odstraňování.

M22-automechanik-diagnostik-2


Absolvent je schopen trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům technického rozvoje v oboru. Příprava v tomto oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi mohl provádět složitější opravy silničních motorových vozidel, používat všech speciálních měřidel a diagnostických prostředků, samostatně volit pracovní prostředky, provádět jejich přípravu, samostatně stanovit pracovní postup a vyhodnocovat získané údaje při odstraňování složitějších závad.

Po škole dokážeš:

M22-mechanik-opravar-mv-1


- Vyhodnotit a provádět opravy silničních motorových vozidel

- Zvolit správná diagnostická zařízení, montážní přípravky a prostředky pro seřizování, údržbu a opravy

- Správně užívat speciální měřidla a grafické pomůcky k porovnání naměřených hodnot při identifikaci závad

- Obsluhovat diagnostická zařízení a používat měřící přístroje pro měření elektrických veličin

- Orientovat se v technické dokumentaci vozidel a dle předepsaného postupu provést opravu

- Najít uplatnění při výrobě a opravách motorových vozidel

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

Nepovinné předměty