39-41-L/51


Obor Autotronik (zaměření Autoelektronika) prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém oboru vzdělání Autoelektrikář nebo Automechanik. Toto prohloubení je zaměřeno na autoelektroniku v automobilech a moderní diagnostickou techniku. Absolvent dosáhne středního vzdělání s maturitní zkouškou, které umožňuje kvalifikovaný výkon činností při diagnostikování, údržbě a opravách motorových vozidel. Uplatní se v automobilové výrobě, opravárenských provozech, servisních a diagnostických odděleních, při zajišťování technicko-organizačních a materiálových požadavků automobilových provozů


Absolvent si osvojí dovednosti provádění montáže a demontáže, oprav, údržby, seřízení a výměny dílů či funkčních součástí, kontroly po provedené opravě a seřízení a dovednosti související s vyplňováním technické dokumentace související s prováděnými servisními a opravárenskými činnostmi. Profil absolventa je dotvářen zejména podle potřeb výrobních provozů společnosti ŠKODA AUTO a.s. Absolvent umí řešit praktické úkoly a situace z běžného života i z oblasti vlastní profese, využívat při tom matematické, přírodovědné a odborné poznatky, efektivně pracovat s informacemi a využívat prostředky informačních a komunikačních technologií.

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

Nepovinné předměty