26-57-H/01

Dej tomu šťávu!

 


Absolvent oboru eAUTOMECHANIK ovládá ruční zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním, pracovního postupu a volby pracovních prostředků. Zvládá používání měřicích přístrojů elektronického a mechanického charakteru.
Absolvent umí vykonávat údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektrického příslušenství motorových vozidel. Podle vlastní volby používá montážní prostředky a měřicí techniku. Rozumí konstrukci a funkci zařízení, které udržuje a opravuje. Podle technické dokumentace dovede hledat závady vzniklé v provozu, stanovit způsob jejich vyhledávání a odstraňování.


Po určité praxi s pomocí technické dokumentace dokáže nahrazovat aktivní elektronické prvky elektrické výbavy motorových vozidel ekvivalentními při zachování původních technických parametrů.
Absolvent je schopen trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům technického rozvoje v oboru. Příprava v tomto oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi mohl provádět složitější opravy silničních motorových vozidel, používat všech speciálních měřidel a diagnostických prostředků, samostatně volit pracovní prostředky, provádět jejich přípravu, samostatně stanovit pracovní postup a vyhodnocovat získané údaje při odstraňování složitějších závad.

Po škole dokážeš:

M22-autoelektrikar-1


- Provádět údržbu a opravy motorových vozidel

- Řídit vozidla skupiny B (C)

- Obsluhovat diagnostická zařízení a používat měřící přístroje pro měření elektrických i neelektrických veličin

- Hledat technické závady vozidla podle servisní dokumentace

- Najít uplatnění v různých výrobních a opravárenských provozech

Učební plán - denní studium

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

Nepovinné předměty