26-52-H/01

Blejskni se!

 

xxx

xxx

Po škole dokážeš


- Vyznat se v silnoproudých, ale i slaboproudých rozvodech a elektrických zařízeních, automatizaci, pohonech, pneumatice a hydraulice

- Pracovat s programovatelnými logickými automaty a jinými řídicími systémy

- Podle dokumentace seřizovat a ošetřovat elektrické rozvody a zařízení a automatizované provozy

- Diagnostikovat závady na elektrických rozvodech a zařízeních a automatizovaných provozech a ty odstraňovat

- Najít uplatnění při instalaci nových elektrických zařízení, automatizovaných provozů s řídicími systémy