26-41-M/01

Naprogramuj to!

 

Nový obor vzdělání od školního roku 2020/2021.
Absolvent oboru ELEKTROTECHNIKA / IT Technik pro výrobní systémy je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, disponuje požadovanými vědomostmi a dovednostmi. Uplatní se v oblasti programování aplikací za využití databázových systémů a služeb počítačové sítě. Vzhledem k aktivním dovednostem z oblasti zpracování dat mohou absolventi tohoto oboru zastávat funkci správců podnikového informačního systému.

Absolvent je kvalifikovaným odborníkem v oblasti návrhu a realizace průmyslových počítačových systémů a linek, dále pak v oblasti robotizace. Dalšími možnými uplatněními absolventů je oblast servisní péče v technických službách a provozní technická údržba v oborech průmyslová automatizace, automatické výrobní linky, robotizovaná pracoviště s elektrotechnickými a strojními částmi, měřicí a regulační technika, procesorová technika v technických zařízeních a přístrojích, rozpoznávací a čtecí technická zařízení.

Po škole dokážeš


- Rozumět nejnovějším IT průmyslovým technologiím včetně jejich programování

- Ovládat CAD systém, 3D tisk, virtuální realitu, rozšířenou realitu a další moderní techniku

- Vyznat se v elektrotechnice

- Najít široké možnosti uplatnění ve všech oblastech elektro a IT

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

Nepovinné předměty