23-55-H/02

Nebuď nabroušenej

 

m22-klempir-karosar-info


Po ukončení přípravy umí absolvent oboru KAROSÁŘ / Klempíř - karosář při výrobě a montáži jednoduchých součástí a dílů z jemných plechů číst technické výkresy a podle nich určit tvar a rozměry výrobků. Je schopen pořídit jednoduché dílenské náčrtky výrobků a výpočtem stanovit spotřebu materiálu. Dovede připravit pracoviště, zvolit a připravit potřebné nářadí a nástroje, zvolit a seřídit základní klempířské stroje, rozměřit a narýsovat rozvinutý tvar součástí z plechů, vykonávat veškeré základní operace při ručním dělení, tváření a spojování plechů, používat ruční mechanizované nástroje a pracovat na základních druzích klempířských strojů.

M22-karosar-2


Dovede vrtat, vystružovat a zahlubovat otvory, řezat závity, brousit na kotoučové brusce, pájet na měkko i na tvrdo, svařovat plamenem, svářet elektrickým obloukem v ochranné atmosféře, svářet elektrickým odporem, provádět základní nátěry a kontrolovat slícování, rovinnost a přesnost tvarů dílů.
Absolvent dokáže při výrobě a opravách karoserií stanovit rozsah potřebné opravy a určit její způsob, volit nářadí a nástroje pro demontáž a montáž dílů při opravách, zvolit a používat zařízení k rovnání karoserií a obsluhovat zdvihací zařízení, používaná při opravách. Umí samostatně demontovat plechové díly karoserií, samostatně zhotovit složitější plechové díly karoserií, rovnat součásti a díly po svařování a samostatně realizovat střední opravu karoserie.
Součástí obsahu přípravy je absolvování kurzu svařování v ochranné atmosféře.

Po škole dokážeš:

M22-karosar-1


- Číst technické výkresy a určit podle nich tvar a rozměry výrobku a stanovit spotřebu materiálu

- Montovat a demontovat plechové díly karoserie

- Samostatně zhotovit složitější plechové díly

- Svařovat v ochranné atmosféře

- Vyrovnávat a lícovat díly karoserie

- Najít uplatnění zejména při výrobě a opravách karoserií vozu

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

Nepovinné předměty