26-41-L/01

Dostaň správný impulz

 

M22-mechanik-elektronik-info


MECHANIK ELEKTROTECHNIK / Mechanik elektronik je obor se širokým základem a se specializací ve vyšších ročnících. Teoretická i praktická činnost je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, testováním, servisem a opravami elektronických systémů z oblasti automatizace, měřicí a regulační techniky, zabezpečovacích zařízení a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji. Cílem čtyřletého studia je výchova absolventů, kteří ovládají montážní, údržbářské, opravárenské a revizní činnosti na elektronických systémech daného oboru. bsolvent má široký přehled v oblasti elektronických systémů a ovládá i speciální znalosti zvoleného zaměření. Umí provádět mechanické a elektrotechnické práce spojené s montáží, seřizováním, oživováním, provozem a diagnostikou elektronických systémů, především investiční elektroniky (např. konstrukčních prvků elektronických přístrojů, odměřovacích a indikačních zařízení pro řídicí systémy,

M22-mechanik-elektronik-3

 

číslicové řídicí systémy pro obráběcí a jiné stroje, výrobní linky, programovatelné automaty, elektronické počítače a jejich periferní zařízení). Aplikuje základní poznatky z elektroniky a elektrotechniky na konkrétní podmínky. Čte elektrotechnická schémata, zhotovuje náčrty, schémata a výkresy, samostatně používá technickou dokumentaci. Umí navrhnout jednodušší části systémů a zařízení. Je schopen podle technické dokumentace samostatně realizovat jednotlivé obvody elektronických systémů, je schopen instalovat kabelové rozvody. Samostatně zvládá návrh, realizaci a diagnostiku jednodušších silnoproudých obvodů. Orientuje se v číslicové technice a jejich aplikacích. Zná principy automatizace a její použití v praxi. Je seznámen se samočinnými počítači, možnostmi jejich uplatnění, ovládá je uživatelsky i programově.

Po škole dokážeš:

M22-mechanik-elektronik-1


- Vyznat se v průmyslové elektronice, automatizaci, silnoproudých rozvodech, pohonech, pneumatice a hydraulice

- Pracovat s programovatelnými logickými automaty a rozpoznat, jak tyto stroje komunikují s technologickými prvky

- Podle dokumentace seřizovat a ošetřovat elektrická zařízení a automatizované provozy s řídícími systémy, lokalizovat jejich závady a ty odstraňovat

- Najít uplatnění při instalaci a údržbě elektrických zařízení a automatizovaných provozů s řídícími systémy

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

Nepovinné předměty