23-45-L/01

Seřizuj, ať vše šlape

 

m22-mechanik-serizovac-info

 

Absolvent oboru MECHANIK SEŘIZOVAČ umí seřizovat, kontrolovat, obsluhovat a udržovat běžné a programově řízené obráběcí stroje (soustruhy, frézky, brusky a vrtačky), umí seřizovat příslušné nástroje a sestavovat jednoduché řídicí programy.
Absolvent dovede samostatně používat měřidla a měřicí přístroje používané ve strojírenství. Osvojí si základy teorie obrábění, má přehled o vývoji automatizace v oblasti obrábění a umí navrhnout technologický postup výroby jednoduchých součástí.

M22-mechanik-serizovac-2


Příprava vytváří předpoklady pro to, aby absolvent po příslušné praxi mohl zvládnout seřizování a obsluhu nejmodernějších obráběcích strojů s CNC řízením, obráběcích center a obráběcích linek, využívat nekonvenčních metod obrábění, osvojit si pokrokové metody práce, sestavovat složitější řídicí programy pro číslicově řízené stroje, navrhovat náročnější technologické postupy a aby byl schopen přizpůsobovat se novým požadavkům, které se vyskytnou v oblasti obrábění.

Po škole dokážeš:

M22-mechanik-serizovac-1


- Obsluhovat a programovat číslicově řízené stroje (CNC)

- Uplatnit se při kontrole CNC, jejich seřizování a údržbě

- Navrhnout technologické postupy výroby

- Pracovat na konvenčních obráběcích strojích (soustruzích a frézkách)

- Obsluhovat průmyslového robota

- Pracovat s 3D tiskárnou

- Pracovat s nejnovějšími technologiemi v oblasti IT, automatizace apod.

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

Nepovinné předměty