23-44-L/01

K nám zapadneš

 

m22-mechanik-stroju-a-zarizeni-info

 

Absolvent oboru MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ umí číst technické výkresy detailů, schémat a sestavení, orientuje se v technické dokumentaci, umí stanovit pracovní postupy, rozlišuje běžné strojírenské materiály podle ČSN, dokáže určit jejich vlastnosti a respektovat je při zpracování. Seřizuje a obsluhuje pomocné ruční a mechanické strojky a zařízení nevyžadující speciální školení, dovede rozměřit a orýsovat obrobky. Seřizuje, obsluhuje, kontroluje a udržuje pomocné ruční a mechanizované nástroje a ostatní pracovní prostředky, upíná a opracovává obrobky a provádí jednoduché kovářské práce.

M22-mechanik-stroju-a-zarizeni-2


Absolvent dovede montovat a demontovat složitější stroje a zařízení s pomocí běžně užívaných nástrojů a zařízení, svařovat elektrickým obloukem. Má přehled o strojírenských materiálech, jejich výrobě, zkoušení, použití a zpracování. Zná podstatu a organizaci montážních prací, rozumí technologickým postupům při montáži, kontrole správné funkční činnosti strojů a zařízení, při jejich sestavování, zabíhání a předávání uživateli.

Po škole dokážeš:

M22-mechanik-stroju-a-zarizeni-1


- Stanovit technologické postupy při montáži a výrobě strojních součástí

- Orientovat se v technických výkresech, schématech a sestavách

- Montovat a demontovat stroje a zařízení pomocí běžně užívaných nástrojů

- Najít uplatnění při údržbě a obsluze strojních zařízení

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

Nepovinné předměty