26-41-L/01

Buď pánem robotů!

 

Očima absolventa:

„V rámci oboru jsem se naučil základy z mnoha odvětví jako například CNC, automatizace, robotika, pneumatika, hydraulika a elektronika. Díky tomu jsem neměl žádný problém s uplatněním v rámci své další pozice. Studium bylo celkově super a obzvláště zábavná pak je práce s moderními technologiemi, které jsou na učilišti k dispozici. Určitě je ale důležité zajímat se o svůj obor a získat také nějaký obecný přehled.“ Radek Moucha absolvent oboru IT Mechatronik (2015-2019)

Očima absolventa:
m22-it-mechatronik-info

 

MECHANIK ELEKTROTECHNIK / IT Mechatronik je obor se širokým elektrotechnickým základem a se specializací již od druhého ročníku. Teoretická i praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, testováním, servisem a opravami elektronických a mechatronických systémů v oblasti automatizace. Cílem čtyřletého studia je výchova absolventů, kteří ovládají montážní, údržbářské, opravárenské a revizní činnosti na elektronických a elektromechanických systémech daného oboru. Absolvent má široký přehled v oblasti elektronických a mechatronických systémů a ovládá i speciální znalosti zvoleného zaměření. Umí provádět mechanické a elektrotechnické práce spojené s montáží, seřizováním, oživováním, provozem a diagnostikou technologických systémů, především investičních celků a jejich částí (např. konstrukčních prvků elektronických přístrojů, odměřovacích a indikačních zařízení pro řídicí systémy, číslicové řídicí systémy pro obráběcí a jiné stroje, výrobní linky, programovatelné automaty, průmyslové roboty).

M22-Elektronik-2

 

Aplikuje základní poznatky z elektroniky, elektrotechniky a fluidní techniky na konkrétní podmínky. Používá komplexní technickou dokumentaci v papírové i elektronické formě. Umí navrhnout části systémů a zařízení. Je schopen podle technické dokumentace samostatně realizovat jednotlivé obvody mechatronických systémů, je schopen instalovat průmyslové rozvody. Orientuje se v číslicové technice a komunikačních systémech. Zná principy automatizace a její použití v praxi. Umí používat výpočetní techniku včetně průmyslových aplikací.

Po škole dokážeš:

M22-It-mechatronik-4


- Vyznat se v průmyslové elektronice, automatizaci, robotice, pneumatice a hydraulice

- Pracovat s programovatelnými logickými automaty a rozumět tomu, jak tyto stroje komunikují s mechatronickými prvky

- Sestavovat, oživovat, zkoušet a revidovat mechatronické systémy

- Podle dokumentace seřizovat a ošetřovat mechatronické systémy, diagnostikovat jejich technický stav, lokalizovat jejich závady a ty odstraňovat

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

Nepovinné předměty