23-61-H/01

Vymodeluj si budoucnost

 

 

Po ukončení přípravy v oboru AUTOLAKÝRNÍK / Modelář se absolvent orientuje v technické dokumentaci v pracovních postupech lakýrnických prací. Umí zvolit pracovní pomůcky podle pracovních návodů tak, aby byl dodržen technologický postup lakování. Je schopen rozlišovat lakýrnické materiály podle označení ČSN a ON, určit jejich vlastnosti a dodržovat je při jejich používání včetně bezpečnostních předpisů, předpisů pro ochranu zdraví i ochranu životního prostředí. V oboru si dovede pro plnění pracovních úkolů samostatně připravit základní pracovní pomůcky, nátěrové i ostatní hmoty, pomocné a ochranné pomůcky a zařízení, připravit pracoviště a podle předepsaného technologického postupu připravit materiál. Absolvent je schopen trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům technického rozvoje.


Příprava v oboru Autolakýrník vytváří i předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen samostatně se orientovat ve všech lakýrnických pracovních postupech. Umí volit správný pracovní postup při míchání a tónování barev na stejný odstín, zná postup sériového lakování vozů, dokáže vytvořit bodovou či panelovou opravu laku dle poškození dílu. Dokáže na poškozeném dílu pomocí tmelu vytvořit novou hranu. Zná technologický postup při renovováni starého lakování a zašlých světlometů. Při všech těchto činnostech je schopen provádět vizuální průběžnou kontrolu.

Po škole dokážeš


- Volit správné a bezpečné pracovní postupy při lakování karoserií

- Znát postup sériového lakování karoserií ve ŠKODA AUTO a.s.

- Míchat barvy do jakýchkoli odstínů

- Provádět lakové úpravy

- Renovovat staré lakování

- Renovovat zašlé světlomety

- Vymodelovat hrany autodílů

- Najít uplatnění ve ŠKODA AUTO a.s. při lakování karoserií vozů a jejich úpravách

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

Nepovinné předměty