Nástavbové studium

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou - nástavbové studium jsou pro absolventy tříletých oborů se strojním nebo elektro zaměřením z řad žáků školy a zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO. Toto nástavbové studium je ve formě denního nebo dálkového studia (studia při zaměstnání) ukončené maturitní zkouškou.