23-52-H/01

Podívej se tomu na vroubek

 

m22-nastrojar-info


Po ukončení přípravy absolvent oboru vzdělání NÁSTROJAŘ umí číst výrobní výkresy jednodušších součástí a sestavení, dovede podle nich určit požadovaný tvar, rozměry a drsnost povrchu výrobku. Dovede vyhledávat potřebné pomocné údaje v dílenských tabulkách, normách a provádět pomocné výpočty úhlů, roztečí apod. Při výrobě nástrojů dovede zvolit, podle výrobních podkladů, správný technologický postup výroby jednodušších součástí a postup jejich montáže do celku. Dokáže rozlišovat běžné strojírenské materiály i materiály pro výrobu nástrojů podle označení ČSN, určovat jejich vlastnosti a respektovat je při jejich zpracování.

M22-nastrojar-2


Dovede zpracovávat kovové materiály a plasty běžnými způsoby ručního obrábění a tváření a obrábět je na základních druzích obráběcích strojů na kovy. Při tomto zpracování dovede měřit délky, úhly a tvary obrobků posuvnými a mikrometrickými měřidly, úhloměry, mechanickými a optickomechanickými měřicími přístroji. Umí dodržovat a ostřit ruční nářadí a nástroje a obráběcí nože na kovy.
Absolvent dále umí při výrobě a opravách jednoduchých řezných nástrojů, nástrojů pro tváření kovů za studena i za tepla, nástrojů pro tváření plastů a pro tlakové lití kovů, při výrobě a opravách jednoduchých upínacích, vrtacích, svařovacích, montážních a kontrolních přípravků, speciálních měřidel a kovových slévárenských modelů ručním obráběním zhotovit a po strojním obrábění dokončit části těchto výrobků, svrtat je, slícovat, označit, sestavit je do celků a sestavené výrobky funkčně vyzkoušet.

Po škole dokážeš:

M22-nastrojar-1

 

- Rozlišovat běžné konstrukční materiály, určovat jejich vlastnosti a respektovat je při jejich zpracování

- Číst výrobní výkresy jednodušších součástí a sestavení

- Zvolit podle výrobních podkladů správný technologický postup výroby nástrojů a jejich montáže do celků

- Najít uplatnění při výrobě a údržbě řezných a speciálních nástrojů, přípravků, šablon a měřidel

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

Nepovinné předměty