23-56-H/01

Dej tomu tvar

 

m22-obrabec-kovu-info


Po ukončení přípravy je absolvent oboru OBRÁBĚČ KOVŮ připraven na výkon základních prací při strojním obrábění materiálů, zejména kovů, soustružením, frézováním, broušením, resp. vrtáním a vyvrtáváním.
Absolvent umí správně a samostatně číst jednoduché výkresy, normy, technologické a pracovní postupy a podle nich určit tvar součástek, jejich rozměry, tolerance a drsnost povrchů; vyhledávat potřebné hodnoty v dílenských tabulkách, normách a provádět pomocné výpočty. Osvojil si základní vědomosti a dovednosti ze základů ručního zpracování kovů a umí rozlišit běžné strojírenské materiály podle označení ČSN.

M22-obrabec-kovu-2


Při práci na základních druzích obráběcích strojů (soustruzích, frézkách, bruskách, resp. vrtačkách a vyvrtávačkách) umí absolvent volit, kontrolovat a udržovat řezné nástroje, správně určit, nastavit a udržet řezné podmínky podle druhu obrábění a vlastností obráběného materiálu a ovládá různé způsoby upínání nástrojů i obrobků. Je schopen nastavit, obsluhovat, kontrolovat a udržovat běžné druhy soustruhů, frézek, brusek nebo vrtaček a vyvrtávaček. Umí správně měřit základními, jednoduchými, posuvnými a mikrometrickými měřidly, kalibry a úhloměry.
Příprava v oboru Obráběč kovů vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi mohl zvládnout nastavování a obsluhu různých druhů nejmodernějších obráběcích strojů, včetně strojů s CNC řízením a obráběcích center, využívat pokrokové metody práce a nekonvenční metody obrábění.

Po škole dokážeš:

M22-obrabec-kovu-1


- Pracovat s nejnovějšími technologiemi v oblasti IT, automatizace apod.

- Pracovat jak na konvenčních strojích, tak na CNC strojích (soustruzích a frézkách)

- Správně navolit řezné nástroje a stanovit řezné podmínky dle typu obráběného materiálu

- Správně měřit základními měřidly

- Najít uplatnění při výrobě kovových i nekovových dílů na CNC obráběcích strojích

Učební plán - denní studium

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

Nepovinné předměty

Učební plán - dálkové studium


Povinné předměty

Počet konzultačních hodin a počet zkoušek může být ponížen v případě žádosti žáka o uznání předmětu na základě předcházejícího středoškolského či vysokoškolského studia. Státní závěrečná zkouška (1 den písemná zkouška, 1 den praktická zkouška, 1 den ústní zkouška).